mXm BJ HiUHHIHIB ■i" tmrnnriii *1 mmmm mm mm. -Mhh H8Ki;fnnai e e O S O 0 O 0 9 O O c t o o e P.V I V f. J' •jT.WA HUWELIJK Amsterdam N. Aabbouz (kelders) met mw. Z. Bahhada M.M.J. Valens exportmet mw. E.J. Schiff Den Bosch Mw. I.C.P. Vink (plaatselijke salaris administratie) met E.J. v.d. Meij Mw. A.L.M. Merks (plaatselijke administratie) met A.C.M. Hendriks R.W. Latupeirissa (verpakken) met mw. R.L.H.M. van Breemen T.G. van Wijk (intern transport) met mw. J. A.M. Jansen Bunnik M. Ajabroune (verpakken) met mw. B. Mnana A. Ben Moussa (verpakken) met mw. H. Mounach Horecagebieden M.G. Franken (C. T.D., Rotterdammetmw. W. van Leeuwen J.L. Pronk (expeditie, Noord-Holland) met mw. M. Staasen E.F.M. van Lierop (magazijn, Den Haag) met mw. J. Lammers Leeuwarden J.R. Zweytzer (technische dienst) met mw. D.F. Hofman Zoeterwoude Mw. C. Haasnoot (plaatselijke personeeldienst) met B.R. Beeftink J. Knuist (physieke distributie Nederland) met mw. D. Groos A.J.J. Crama (servicelaboratorium H.T.B.) met mw. M. Bastiaan S.E. Visser (technicalsupport H.A.G.) met mw. M.E. de Jong Mw. Y. van Ovost (bedrijfsinkoop) met S. van Diggele F.M. Allaart (magazijn en intern transport) metmw. E.E. Korpel C.L. v.d. Toorn (storingsdienst) met mw. W. Tönjes GEBOORTE Amsterdam Andjanie W., d.v. R.N. Behari (kelders) Jeffrey, z.v. H. Otten (bottelarij) Bas, z.v. J.E.S. v.d. Meer (pensioenfonds) Marjan, d.v. mw. E. Koopmans-Lavell (fi nanciën) Monique M.D., d.v. mw. G.M.J.A. v.d. Heij den-Derde vorderingenbeheer) Den Bosch Kim, d.v. P.J.M. 5ansen (plaatselijkesalaris administratie) Nicole, d.v. N. Damen verpakken Maikel, z.v. A.P.M. van Hooff (verpakken) Antoon, z.v. mw. M.E. van Beurden- Hooij- mans (interne dienst) Bunnik Jeroen, z.v. J.C. Stijsiger (expeditie) Comelis G.M., z.v. B. Vaandrager (bedrijfs bureau) Nezha, d.v. A. Haji (verpakken) Hanane, d.v. A. Azahaf verpakken Horecagebieden Anneke, d.v. B. ten Hoeve (expeditie, Gro ningen! Friesland! Drenthe) Dennis, z.v. M.H. ten Haaf expeditieLim burg) Rotterdam Karend.v. P.J. Jansen (export transport afdeling) Zoetermeer Stephan.z.v. L.J.M. Winkelman (administra tie) Zoeterwoude Marlou L., d.v. C.A. Zandvliet (physiekedis tributie) Sjoerd, z.v. H.A.R. Hagemeijer (juridische zaken Nederland) Bart A.J.,z.v. mw.Th.M.H. Bader-v.d. Jagt (public relations Nederland Krijna, d.v. L. v.d. Velde (centraal computer centrum H.A.G.) Sabine C., d.v. I.J.J. Siezenga (centrale inkoop H. T. B. Guido, z.v. J.C. Verbeek (storingsdienst) Tinas, d.v. M. Torun (bottelarij) Demet, z.v. A. Ertan (bottelarij) Rosita, d.v. E.W.J. de Roode (kwaliteits dienst) Michelle, d.v. H.A.M. Onderwater (storings dienst) Mariska.d.v. J.W. Allaart (magazijnen intern transport) Linda, d.v. A. v.d. Bent (magazijn en intern transport) GESLAAGD Amsterdam Mw. V.C.M. Slippens (debiteureninformatie) voor Praktijkdiploma Boekhouden. B.J. Leeftink en A.W.F. Kroon (beiden: informatie!documentatie) voor de cursus Elektronische infomatieverwerking P.B.N.A. Den Bosch Voor de cursus Samenwerken met de computer(H.A.G.): mw. E.Th.M. Batelaan, mw. A.H. Hoogesteger-Dankers, mw. M.B.J. v.d. Linden en C. Timmers (allen: plaatselijke personeeldienst)', J .M. v.d. Berk, A.J.M. Blom en J.C. Mink (allen: centraal magazijn)-, R. van Lith en F.Th. Vinclair (beiden: interne dienst) en A. Verduyn (verpakken) Bunnik R.Y. Bergwijn bedrijfsbureauvoor de cursus Samenwerken met de computer. J.A. van Dijk (plaatselijkeadministratie) voor het diploma Marketing Praktijk. Voor de cursus Elektronische Informatiever werking P.B.N.A.: J.J.C. van Rijn (verkoop binnendienst thuisverbruik)F. Wieringa (werkplaats algemeen) en W.E. Veeneman (verkoop binnendienst speciale markten frisdranken) Horecagebieden J.J. Kramer (horeca verkoop, Gelderland! Overijssel) voor Middle Management. R. de Zwaan (expeditie, Den Haag) voor Heftruckrijder. Zoetermeer Th.A.F. de Rond (marketing) voor het diploma Reclame. Zoeterwoude I.J.J. Siezenga (plaatselijke administratie) voor M.E.A.O.-examen. Mw. J.F. v.d. Wijngaart (public relations Nederland) voor Vakopleiding Bedrijfsjour nalistiek. G. v.d. Hoeven (programmering) voor Programmeren en datastrukturen (PI). H.K.M. Arens (verpakken) voor VEC video-programma en VEC video-basis. B. du Mortier (storingsdienst) en M.P.A. Roelands (meet- en regelwerkplaats) voor Meet- en Regeltechniek A. Voor Toegepaste digitale techniek: R.A.F. Velberg, L. v.d. Tas, E.H. Smit en J.C. Verbeek (allen: storingsdienst) Voor de cursus Elektronische Informatiever werking P.B.N.A.: C.P. Blokland (beheer vorderingen)E.C. Bouwmeester (public relations Nederland)ChrDams (documenta tie centrale techniek)S.J. Hannema (loop baanontwikkeling), A.F. Klijnhout (water milieu), L.K. Litzau (financiën voor en door derden), F.A.D. de Wette (centrale dienst thuisverbruik), R.L. Diekmeijer (brouwen algemeenS.P.G. de Wit (portiers en bewaking) en J. Stapel en H.N. de Wit (beiden: technologische zaken). 26 ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. A.M. Boeren (management develop ment) R. Visée (export) J. de Man export R.E. Righolt (informatie/documentatie) Mw. E. Koopmans-Lavell (financiën) Mw. A.W.T.M. Hendriks-v.d. Sligte (corporate marketing) Mw. G.M.J.A. v.d. Heijden-Derde (vorde ringenbeheer) Den Bosch Mw. M.E.M.M. Ancery-Timmermans (plaatselijke personeeldienst) Bunnik F. Schoofs (intern transport) BUITENLAND N.V. Mouterij Albert BELGIË De heer F.A.J. Keyzer is op 1 november definitief teruggekeerd uit België. De heer P. Suykerbuyk is vanaf 1 december niet meer in België werkzaam wegens gebruikmaking van de wachtgeldregeling. Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer J.J. de Winter is op 9 januari naar Mutzig vertrokken om daar de functie van chef d'installation te vervullen. Dreher S.P.A. ITALIË De heer J.J. van Essen is op 3 januari naar Popoli vertrokken. Hij blij ft daar voor circa 4 maanden en vervult de functie van erection supervisor. De heer L. van der Male is op 16 december teruggekeerd uit Popoli. Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND De heer A.P.H. van Heeringen en mevrouw M. Speller hebben hun detacheringspcriode bij Murphy's Brewery beëindigd, respectieve lijk op 16 december en op 1 november 1983. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer J.M.M. Luk is van 10 december tot en met 9 januari met verlof uit Kaduna geweest. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer H. G. Liebetrau heeft verlof opgeno men van 18 november t/m medio januari en de familie P. L. Vandewalle is met verlof gekomen op 23 december. De heer P. Kool is niet, zoals in het vorige nummer is vermeld, naar Kumasi vertrokken op 3 januari, maar naar Kinshasa om aldaar de functie van Chef d'agence intérimaire te vervullen. De heer Ch. Bussmann uit Bukavu heeft zijn verlof gepland vanaf 25 januari t/m 25 maart. De heer J.W. Kroonen uit Kisangani heeft zijn kerstverlof genoten van 20 december t/m 4 januari. De heer P.J. Kemp is per 1 januari 1984 niet meer in Zaïre werkzaam. Nocal Luanda en Eka Dondo ANGOLA De heer R. van Vlijmen uit Luanda is op 4 februari met verlof gekomen. Hij zal 4 maart weer terugkeren. De heer W. G. Regtien is op 4 januari naar Dondo vertrokken en volgt daar de heer/, de Jager op als chef de bouteillerie. De heer P. M. de Deijn is op 6 januari met verlof uit Dondo gekomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26