Th. van Look De dames N. Carpentier, M. Miralles, T. Schoovers, H. v. Vliet, H. Zahoer A. Dam Zoeterwoude f950,- A. Muezerie A.S. Raaphorst Zoeterwoude f600,- T Zoeterwoude I Z.oOUj- De heer Van Look (werkzaam bij de afdeling werkvoorbereiding) heeft het idee ingediend de wortafvoerleidingen van de klaringskuipen naar de wortketels in brouwhuis I en II te isoleren. Isolatie van deze leidingen voorkomt temperatuurverlies van de wort. Hierdoor is een aan zienlijke energiebesparing het resultaat. Rotterdam f 1.750,- De dames (facturistes bij E.T.A.) hebben voorgesteld een wijziging in te voeren in de werkzaamheden die nodig zijn bij de orderverwerking. Hierdoor wordt het ordervoorbereidingsformulier rechtstreeks in de termi nal ingevoerd en via de terminal wordt het ordervastleg- gingsformulier ingevuld. Door dit idee wordt de kans op fouten gereduceerd en verloopt het ordervastleggings- systeem sneller. V.l.n.r. de dames Van Vliet, Schoovers, Carpentier, Zahoer en Miralles. De heer Dam (werkzaam bij de afval waterzuivering) heeft voorgesteld de roestvrijstalen bandschrapers van de transportbanden bij de slibverwerking te vervangen door kunststof schrapers. Hierdoor zijn de transportbanden minder aan slijtage onderhevig. Zoeterwoude 1725,- Het idee van de heer Muezerie (werk zaam bij de storingsdienst) heeft betrek king op de trapfilters in het dienstge bouw. Het gebruik van plastic doppen in plaats van roestvrijstalen doppen voorkomt afbreken van de roest vrijstalen tapeinden. pho De heer Raapnorst (op het moment van indienen werk zaam bij centrale inkoop grond- en hulpstoffen) heeft voorgesteld de fiber/kartonnen tanninedrums, na ont vangst op de produktievestigingen niet meer tegen een geringe vergoeding aan derden te verkopen, maar aan de leverancier te retourneren voor hergebruik. Dit levert een aanzienlijke besparing op aan aanschaffings- kosten. Den Bosch J. van Gisbergen/C. v.d. Wiel, bottelarijf 325,- P. Broeders, gistkelder f200,- J. van Esch, bottelarij f 160,- A. v.d. Geld, bottelarij f 160,- W. van Gool/B. Schoenmakers, lagerkelder f 150,- A. Kievit, gistkelderf 100,- L. Guit, onderhoud br. enf 100,- E. v.d. Sluis, bottelarij f 100,- F. Henraat/H. Kerver, bottelarij f 100,- J. van Gisbergen/C. v.d. Wiel, bottelarijf 75,- Bunnik P.C.M. de Jong, storingsdienst f 100,- H.H. Davelaar, verpakken f 100,- D.A. Udink, energiedienst f 75,- W.T. Ruitenbeek, intern transport f 75,- P.S. van Oostrom, intern transportf 50,- H.W.I. van Amerongen, verpakken f 50,- J.C. Mc. Nurlin, intern transportf 50,- H.P.P. Josemans,personeelszakenf 50,- Zoeterwoude J. Pothof, kwaliteitsdienst f425,- P.G.M. Valentijn, energiedienst f290,- J.M. Naerebout, energiedienstf 240,- N. Duijn, brouwen f 150,- A. van der Draay, energiedienstf 140,- P. Struiksma, brouwen f 75,- C. Cremers/A. Rotmensen, bottelarij f 75,- C. v.d. Kaay/A.J. Plugge, storingsdienstf 75,- J.v.d. Slik,H. 4.Gf 50,- A.N. van Duyvenvoorde/H.Th. Wansink, mechanische werkplaats f 50,- Den Bosch M. Peeters, ziederijf 50,- W. Wagemans, bottelarijf 50,- M. van Korven, intern transport f 50,- H. Venrooy, bottelarij f 50,- A. Diks/P. Gloudemans, bottelarij f 50,- W. Erkeland/A. van Run, legkelder f 50,- J. van Gisbergen/C. v.d. Wiel/ R. Sweeb, bottelarij f 50,- Bunnik D. Bahri, verpakken f 25,- Horecagebieden J.J. Commandeur, verkoop Groningen Friesland!Drenthe f 50,- Zoeterwoude A.J. Plugge/W.P van Steijn, storingsdienstf 100,- N. Hoekzema, afvalwaterzuiveringf 50,- A. van Dalen, energiedienst f 50,- A. van Duijn, bottelarijf 50,- C. Hengeveld, interne dienst kantoor f 50,- B. van Eunen, bottelarij f 50,- M. Haak/L. Vetheden, mechanische werkplaats f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23