J.H. Lemmens "Het liefst werk ik nog 25 jaar h. h. fff flIHUHHir- liiiiimü Hi iijllllllllllli ®f o c I ,V &&M In het Limburgse plaatsje Beek staat de distilleerderij Jacques Hennekens. Daar wordt het bekende Limburgse kruidenbitter Els La Vera geproduceerd. De man die een grote rol speelt bij het maken van het Elske, is de stoker, de heer J.H. Lemmens. Hoewel hij pas twee jaar geleden zijn 25-jarig jubileum vierde en toen het 'Vererend Getuigschrift' van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel kreeg 'als blijk van waardering voor 25 jaar getrouwe plichtsbetrachting', werkt hij op dit moment eigenlijk al 29 jaar bij Heineken. "Omdat ik officieel nog te jong was, toen ik in '54 in dienst kwam, werd ik niet op de loonlijst gezet. Pas na twee jaar gingen mijn dienstjaren tellen", verklaart de heer Lemmens. Handwerk De heer Lemmens is niet van begin af aan stoker geweest. Hij begon als bij rijder, waarna hij zich twee jaar bezig hield met het bottelen en het klaarzet ten van de bestellingen. Toen echter in 1961 de toenmalige stoker van de dis tilleerderij door ziekte zijn werk niet meer kon voortzetten, werd de heer Lemmens gevraagd dit belangrijke proces op zich te nemen. Uiteraard hebben de werkzaamheden sinds die jaren enige wijzigingen ondergaan. Ook bij Jacques Hennekens deed de automatisering, zij het op beperkte schaal, zijn intrede. De heer Lemmens weet nog precies hoe het destijds ging. "In de tijd dat wij nu met z'n tweeën 8.000 liter produceren, maakten wij vroeger zo'n 600 flessen met z'n vieren Nu wordt de sterkte van de alcohol bij voorbeeld automatisch bepaald, ter wijl we vroeger zelf moesten bereke nen hoe we de sterkte moesten verho gen of verlagenDe kurk werd nog met een hamer op de fles aangebracht en ook de capsule werd met de hand om de hals vastgezet. Zelfs de dozen moes ten we zelf vouwen en vastplakken. Nu gebeurt dat allemaal automatisch op onze bottellijn." Overgang Voor het personeel van B.V. Distil leerderij Jacques Hennekens vond in 1981 een andere ingrijpende verande ring plaats. Sinds dat jaar namelijk behoort de distilleerderij tot het Hei neken concern. Voor de heer Lem mens betekent dat: de Heineken C.A.O., het krijgen van tantième en deel kunnen nemen aan de premie spaarregeling. En natuurlijk komen er regelmatig medewerkers van de andere vestigingen naar Beek. Zelf is de heer Lemmens alleen in Den Bosch geweest. "Wat een bedrijf. Als je van bovenaf over de bottelarij uitkijkt, roetsj..., zie je al die flessen onder je bewegen. Zo'n oppervlakte en zo'n snelheid kennen wij hier natuurlijk niet." Het geheim achter Els Inderdaad ziet de distilleerderij in Beek er anders uit dan de brouwerij- vestigingen en onze moderne GWN- vestiging in Zoetermeer. Het bedrijf ademt een nostalgische sfeer en ambachtelijkheid uit. Hoewel de pro- duktie, het bottelen en verpakken van Els La Vera, jonge en oude klare, vieux, enzovoorts geautomatiseerder gebeurt dan in vroeger jaren, heeft het produktieproces geen wijzigingen ondergaan. Nog steeds is Els de krui denbitter een 100% natuurprodukt, waarbij de zuivere alcohol over de kruiden wordt gedistilleerd. En nog steeds is de receptuur geheim. Nie mand mag dan ook de kruidenzolder betreden, opdat het geheim bewaard blijft welke kruiden het Elske tot zo'n bijzondere borrel maken. Zelfs over de aromatische, kruidige geur die in de lagerkelder hangt, wordt mysterieus gedaan. Het spreekt dan ook voor zichzelf dat ook het keuren van de nieuwe kruiden, die eenmaal in de drie jaar worden aangevoerd, achter geslo ten deuren plaatsvindt. "We stoken de nieuwe kruiden in een glazen proef- distilleerketel", legt de heer Lemmens uit. "Daarna keuren we zorgvuldig of de geur en de smaak van de proef het zelfde is als die van Els. Pas als dat het geval is, worden de kruiden besteld." Vaste hand Behalve voor het stoken van Els met nieuwe kruiden, wordt die glazen proef-distilleerketel ook gebruikt om bezoekers te laten zien hoe het stoken in zijn werk gaat. Normaliter stookt de heer Lemmens het bitter in een van de twee distilleerketels die Hennekens rijk is. "Het is een kwestie van zuiver wegen. Van het ene een ons, van het andere een kilo. En dan niet denken het mag wel iets meer zijn...Nee, dat moet heel precies. Naast het stoken verricht de heer Lem mens nog tal van andere werkzaamhe den. "We werken met twee man in de produktie. Dat betekent dat we ook meehelpen met het laden en het lossen van een vrachtwagen, met het botte len, met het klaarmaken van bestellin gen, met het verhelpen van storingen aan de apparatuur. We doen alles zelf." Hij is zelfs zodanig bij het wel en wee van het bedrijf betrokken, dat hij tijdens de vakantieperiode, wanneer Hennekens twee weken gesloten is, gewoon elke dag op de zaak komt. "Dan luister ik het antwoordapparaat af en als dat nodig mocht zijn, doe ik mijn werk. En natuurlijk moeten ook elke dag de plantjes water hebben, want ook de poetsdames zijn dan met vakantie." De heer Lemmens voelt zich duidelijk thuis in de distilleerderij "Het is iets waar ik voor leef. Ik hoop dat het tegen die tijd nog steeds moge lijk is tot je 65e te werken, want het liefst werk ik nog 25 jaar door." Als dat het geval is, zal de heer Lemmens zeker een van de weinigen zijn die dan officieel zijn 50-jarig dienstjubileum (met Heineken-speld) kan vieren. En ongetwijfeld zal op die mijlpaal dan een Elske worden geheven... 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 22