Oud-G.WN.-medewerkers kwamen bijeen Het oudejaar uitgeluid in Zoeterwoude Op 15 december heette de heer J. van der Zee 65 oud-G.W.N. medewerkers, die (vervroegd) gepensio neerd zijn of onder de wachtgeld- of invaliditeitsre- geling vallen, van harte welkom in de ontvangst ruimte van Zoetermeer. Het verheugde hem zeer, dat de oud-medewerkers gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging naar de traditionele kerstbijeen komst te komen. Het zien van de bedrijfsfilm en een rondleiding door de gebou wen waren programma-on derdelen, die zeer op prijs werden gesteld. Ook de ontmoeting met de G.W.N.- medewerkers, gaf aanlei ding tot het ophalen van vele herinneringen en anekdotes uit de periode van Coe- bergh, Hulstkamp, Hoppe, Meder en Reuchlin. Aan het einde van de middag kregen allen een attentie als aandenken. Uit de vele reacties bleek overduidelij k dat deze afzonderlijke opzet van een kerstbijeenkomst in Zoetermeer zeer op prijs is gesteld. slot kreeg eenieder een presentje overhandigd. Lang hoefde het overigens niet te duren voor men elkaar weer zag, omdat er iedere laatste donderdag van de maand een contact middag is in de Raadskelder te Rotterdam. Ook de oud-medewerkers uit Rotterdam en Zoeter woude die (vervroegd) gepensioneerd zijn of behoren tot de wachtgeld- of invaliditeitsregeling, kwa men traditiegetrouw vóór de jaarwisseling bijeen. Zij werden op 20 december welkom geheten door directeur personeelszaken, de heer J. Siertsema, die verheugd was zovele aanwe zigen te kunnen begroeten. In zij n toespraak gaf de heer Siertsema ondermeer ook een beknopt jaaroverzicht. Hierna kreeg de middag een gezellig karakter, waarbij men naar hartelust met elkaar kon praten of kon luisteren naar de muziek van trio "The Roadrunner". Voor de belangstellenden stond 's middags de dubbel dekker gereed om hen naar het winkeltje in De Hooi berg te brengen. Aanslui tend hieraan werd de muzikale show voortgezet. Een aardig onderdeel vormde, op speciaal ver zoek, de vogeltjesdans. Tot 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 19