N ANDEREN WEL DEGELIJK" I.IREYGER Toch vangt Paul Kreyger de vlinders alleen maar de vlinderstand voor uitsterven. Het opzetten van over deze insekten te vergroten. van zijn buren heeft gekregen: een Koninginnepage. Dat het werk van Kreyger en zijn collega-vhndervangers hoog wordt aangeslagen, blijkt uit het verzoek dat zij hebben gekregen van de Landbouw Hogeschool in Wage- ningen. Dit instituut heeft de leden van de Entomologische vereniging gevraagd mee te helpen met het onder zoek naar dagvlinders. Daartoe is Nederland ingedeeld in hokjes van ongeveer honderd bij honderd meter. De leden moeten nauwkeurig noteren op welke plek zij bepaalde vlinders en rupsen hebben aangetroffen. Het een houdt nameüjk niet automatisch het ander in. "Het kan ergens wemelen van de rupsen, terwijl er vrijwel geen vlinders zijn. Een oorzaak daarvan kan bijvoorbeeld de sluipwesp zijn. Dat is een soort parasiet, die zijneitjes in een rups legt. De larven eten dan de rups van binnen helemaal op, zodat de kans op een vlinder uitgesloten is." Trucs Dit feit weerhoudt de Kreygers er evenwel niet van -of moedigt hen juist misschien daardoor aan- op jacht te gaan in de nachtelijke uren. "Op een zwoele avond, bijvoorbeeld vlak voor- ind een een ijk. eze lijn erst 'aul ;eft ijkt ;eer t de ;za- ing gen iral ant ;cht dat het gaat onweren, heb je de meeste kans. Er zijn twee manieren. Bij de ene plaats je wit licht voor een wit scherm. Dat licht lokt de nachtvlinders aan. Meestal zijn het echter man netjes, die op zoek zijn naar een vrouwtje. Dus daar heb je niet zoveel aan om te kweken. De andere manier is om een stroopmengsel, dat een paar weken heeft gegist, op bomen te sme ren. Dan komen ze op de zoete geur af." Getuige zijn verzameling pijlstaar ten, die Paul bijzonder mooi vindt maar qua uiterlijk niet veel weg heb ben van de lieflijke, kleurige dagvlin ders die iedereen kent, is hij daar al vaak in geslaagd. In 1 jaar bet-overgrootmoeder Een bijzonder exemplaar, waarmee hij onlangs heeft gekweekt, was de Oranje Luzernevlinder. Deze hoort niet in Nederland thuis, maar was tij dens de warme zomermaanden -zoals ook de trekvogels doen- naar ons land gevlogen. "Het was ongelooflijk. Na vier dagen kwamen de eitjes al uit en binnen één maand was de hele cyclus rond. Zo kunnen er in een jaar vijf generaties vlinders worden geboren." Veel plezier hebben de vlinders overi gens niet van hun nakomelingen, want gewoonlijk is hen slechts een leven van 2 weken beschoren. Onderzoek Normaliter richt Paul Kreyger zijn aandacht op de vaderlandse soorten. Zo verwacht hij veel van de rups die hij Beestachtig In bepaalde gebieden komen ook geen vlinders voor omdat de boeren de rup sen gelijktijdig met hun weiland plat- maaien. Iets waar Paul zich zeer aan ergert. Dat komt niet voort uit een zelfzuchtige gedachte dat hij daar nu geen vlinders kan vangenmaar uit zij n betrokkenheid bij de hele natuur. "Er zijn gewoon teveel koeien", verklaart hij zijn verbolgenheid. "Dat zou hele maal niet nodig hoeven zijn. Ik ben zelf ook geen vegetariër, maar het is toch niet nodig dat er zulke grote hoeveel heden vlees worden gegeten, alleen omdat het lekker is? Het ergste vind ik echter dat die beesten, en dat gebeurt niet alleen bij koeien, zulk voer en zo'n bewegingvrijheid krijgen dat zij in de kortst mogelijke tijd geschikt zijn voor de slacht." Het is ook uit die overtuiging, dat de natuur niet slechts de mens ten dienste staat, maar dat de mens de natuur moet beschermen en moet helpen, dat Paul doorgaat met het vangen en het kweken van zijn vlinders. Iets waar u wellicht dit voorjaar nog eens aan denkt als u zo'n 'vieze, harige' rups in uw tuin ziet, of een vrolijk dartelende vlinder. ("rupsen en vlinders hebben een hekel aan nattigheid, dus je ziet ze alleen als het mooi weer is") met z'n tweeën naar rupsen of vlinders te zoeken. Vaak is het echter anders. Van de circa twee duizend vlinders, die Nederland rijk is, zijn er slechts zo'n achthonderd 'dag en nachtvlinders'. De overige behoren tot de 'kleine vlinder'-familie: de zoge noemde motjes. Uiteraard heeft ook in deze familie ieder soort zijn eigen naam. "Voor de leek zijn het allemaal nachtuiltjes. Er is overigens heel wei nig bekend over deze motjes, er is ook vrijwel geen literatuur over." intensief met deze hobby beziggehou den. Het betekent voor hem zoveel, dat hij zich niet kan voorstellen er eens mee te stoppen. "Soms hoor je dat mensen er mee ophouden, nadat ze getrouwd zijn. Dan vindt de partner het niet leuk of vindt dat het teveel tijd opslokt. Ik zou geen factor kunnen bedenken die in staat is mij hiervan af te houden. Ik vind het elke keer weer een wonder!" Gelukkig is dat probleem in huize Kreyger niet aan de orde. Gaat Paul met zijn net, pot of licht op vlinder vangst, dan gaat zijn vrouw Caroline met hem mee. Nu lijkt het misschien idyllisch op een zonovergoten dag

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 17