Kerst betekent drukke tijd in Breda Van korrel tot borrel in hout verwoord Inpakken voor oud-medewerkers Op de foto een groep blazers van de Heineken Fanfare tijdens de uitvoering van haar traditionele jaarconcert op 5 novem ber. Wederom vond dit concert plaats in het bedrijfsrestau rant van onze brouwerij in Den Bosch. Voor de pauze werd het gastoptreden verzorgd door Harmonie Concordiauit Vlijmen. Zoals u op de foto kunt zien, is er het afgelopen jaar veel jong bloed in de Heineken Fanfare gekomen. Tijdens het jaarconcert bleek dat de jeugd dankzij een gedegen opleiding een goed muzikaal geheel vormde met de oude kern. In het bedrijfsleven laat men zijn wensen aan relaties voor een goed uiteinde en een gelukkig begin veelal vergezeld gaan van een attentie om deze wensen te onderstrepen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een fles drank. Vele van deze relatiegeschenken, die in de regio Breda worden gegeven, worden samenge steld bij het verkoopkantoor van het horecagebied West-Brabant/Zeeland. De heer J. van Gelderen, chef expeditie in Breda, houdt zich al 28 jaar bezig met het samenstellen van de relatie geschenken. Hij zorgt ervoor dat de bedrijven in Breda en omstreken al in oktober worden benaderd, om te horen wat hun speci fieke wensen zijn. Om hen bij hun keuze te helpen staat het gehele assortiment in het verkoopkantoor tentoonge steld. Vervolgens worden de bestellingen in de 'rustige' uurtjes op de expeditie gereed gemaakt, zodat ieder zijn pakketten, die voor 99% bestaan uit artikelen van het concernassortiment, vóór de kerstdagen in huis heeft. Zo vonden bijvoor beeld in december 1983 zo'n tienduizend flessen vanuit Breda hun weg naar de relaties van het Bredase bedrijfsleven! Op de foto twee magazijn medewerkers, de heren Wouters (links) en Verschu- De heer Van de Putte (rechts) in een onderonsje met de heer Van der Zee. Op de achtergrond de houtsnijwerken die het proces van korrel tot borrel' belichten. Temidden van een aantal G.W.N.-medewerkers sprak op 14 december algemeen directeur van de G. W.N.de heer J. van der Zee, van een spontane actie bij de onthulling van de uit hout gesneden geschiedenis 'van korrel tot borrel'. Deze is vervaardigd door de heer J.D. van de Putte (hoofd energie, alcoholfabriek en drankenbereiding). Hier mee had de heer Van de Putte (over wiens hobby wij in Vers van 't Vat 2/1983 al schreven) het distilleerpro- ces in hout 'verwoord'. Als inspiratiebron gold voor hem een serie pentekenin gen op hout, die in het Gedistilleerdmuseum in Schiedam is tentoonge steld,. Nu hangt er dus ook een serie, maar dan geheel uit hout gesneden, in de kantoorhal te Zoetermeer temidden van de museumat tributen ten behoeve van de bezoekers. De heer Van der Zee toonde zich zeer verguld met deze unieke aanwinst en dankte de heer Van de Putte met lovende woorden voor deze geweldige presta tie in zijn vrije tijd. Daarbij overhandigde hij de heer Van de Putte als blijk van waardering een aantal boeken. an- aar nd- den Dnd irs. un- na, ide die ige 'ge- 'or- rbij de rij" ta- de- om eg- >as- 'er- dit tok de- ïrs- ïde na- tig- ;n. ;rg' en, Ieder jaar ontvangen alle gepensioneerden en andere niet- actieven vóór de kerstdagen een kerstpakket, dat voorna- melij k bestaat uit levensmiddelenOok in december van het vorige jaar gebeurde dit. Bij het verschijnen van dit nummer zal er waarschijnlijk al niet veel meer over zijn van de geva rieerde inhoud. Wat er bij komt kijken voordat de kerstpak ketten zijn ingepaktkunt u op de foto zienEen maand lang was men in een loods te Hillegom met inpakwerkzaamhe- den bezig, voordat de circa tweeduizend pakketten gereed waren voor de huis-aan-huis bezorging bij onze oud-mede- werkers. Hopelijk is de inhoud net zo in de smaak gevallen als er aandacht is geschonken aan het samenstellen van de pakketten... 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15