Horecava-bezoekersontvangen in nieuwe stand Dank zij Snow White naar New York Op de eerste dag van de Horecava vond ook de finale plaats van de Hoppe longdrink- en cocktailcompetitie. Deze was in nauwe samenwerking met de Nederlandse Bartenders Club, door de G.W.N. georganiseerd. Uit enkele honderden inzendingen waren tijdens de voor ronden 9 dranken voor de finale geselecteerd. In een rustige zaal van de R.A.I. keken de inzenders en hun introducé(e)s gespannen toe hoe de jury zich serieus van haar taak kweet onder leiding van de president van de Nederlandse Bartenders Club, de heer J.G. van Ha gen (links op de foto). In alle stilte beoordeelden de ju ryleden de door de drie ervaren barkeepers bereide longdrinks en cocktails op kleur, geur en smaak. Na bij na twee uur kijken, ruiken en proeven bleek dat twee inzendingen gelijk waren geëindigd, zodat de jury deze twee nog eens moest vergelijken. Uiteindelijk sprak de heer Van Hagen het verlossende woord: de eerste prijs ging naar de cocktail 'Snow Whi te' van de heer K. Ruiter uit Amsterdam. De gelukkige winnaar had de cocktail bereid op basis van Hoppe Ma rasquin met daaraan toegevoegd witte crème de cacao, witte rum en slagroom. Voor deze creatie kreeg de heer De Ruiter van G.W.N.-directeur J. van der Zee een verzilverde cocktailshaker met inscriptie aangeboden, alsmede de hoofdprijs: een week New York voor twee personen. Ook de 2e en 3e prijswinnaars, de heren M. Hoep/H. Bootsman en M.J. Hamers kregen een cock tailshaker en een reis. Respectievelijk naar Londen en Brussel. Ook voor de zes overige finalisten had de G.W.N. fraaie prijzen ter beschikking gesteld. Om de afnemers rustig en niet gestoord door het beursgewoel te kunnen informeren over de beurs- aanbiedingen, konden de vertegenwoordigers voor hun zakelijke gesprekken terecht in de diverse huisjes op de stand. Staatssecre taris van Eco nomische Zaken P.H. van Zeil laat zich een beker Pepsi uit een nieuwe auto maat, goed smaken. Op 9 januari opende de 28e Horecava haar poorten. De vele duizenden bezoekers, die tijdens de vier dagen dat deze jaarlijkse horeca-vak beurs duurde, een bezoek brachten aan de R.A.I. troffen in de Noordhal een geheel nieuwe Heineken stand aan. Voor velen was dit een tweede kennisma king, omdat de stand tijdens de oudejaarsavondshow van André van Duin veelvuldig op de televisie in beeld was geweest. (Zie ook de Proost- pagina in dit nummer). Opvallend in de stand was de ruime opzet. Dit was ondermeer bereikt door één centraal middenbuffet, waar de glazen Amstel en Heineken bier werden getapt. Zij kwamen alle uit de Amstel of de Heineken kelderbierinstallatie, die beide duidelijk zichtbaar waren opgesteld in een glazen showroom. De nieuwe indeling bewerkstel ligde tevens een betere herkenbaarheid van de drie Nederlandse werkmaat schappijen: Heineken Nederland B.V., Vrumona B.V. en de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. Met name de service-afde lingen van ons concern, zoals de Horeca Tap Servi ce, de Centraal Commer cieel Technische Dienst, de Heineken Automatiserings Groep en het Heineken Bouwbureau, kregen grote aandacht tijdens de Hore cava om het belang te ondersteunen dat Heineken hecht aan de serviceverle ning rondom haar produk- ten. Voorts konden de bezoekers kennismaken met tal van noviteiten. Voor Vrumona waren dat de produkten Rivella en E-10 en nieuwe frisdrankautoma ten. Deze zijn voorzien van een elektronisch geldwissel- systeem en voegen continu ijs toe aan de frisdrank. Speciaal hiervoor heeft Vrumona het 'Pepsi Beker plan' ontwikkeld. Daarbij wordt de ondernemer Goede wijn behoeft geen fles: Vin de la Cave gewezen op de aantrekke lijke verkoop van Pepsi- Cola in bekers. Nieuw van de G.W.N. was de cognac Grand Monarque, die sinds kort deel uitmaakt van het Duncan, Gilbey Mathe- son-assortiment. Onder het motto 'Goede wijn behoeft geen fles' introduceerde de G.W.N. op de Horecava tevens drie nieuwe schenk- wijnen in een nieuwe verpakking: Vin de la Cave. Voortaan kunnen de afne mers zelf wijn tappen. Daartoe zijn twee systemen ontwikkeld: een 1 O-liter wijndoos in een vat en zo'n doos onder de bar met een handpomp.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13