Steptot wwienBefflMöK Heatetot WwM Cflji Enige tijd geleden schreven wij dat op initiatief van de International Windglider Class in 1983 voor het eerst een officiële World Cup was ingesteld bij het windsur fen en dat ons concern hoofdsponsor was van deze cup. De 5e en laatste serie wed strijden voor de Heineken World Cup 1983 in de Windglider-klasse is op de prachtige eilandengroep de Bermuda's gezeild, zodat de winnaar bekend is. Stephan van den Berg in actie Spannende finale Het wedstrijdverloop was zeer span nend. Toen op de eerste dag van de Bermuda-races de 81 groen-witte Hei neken wedstrijdzeilen aan de start ver schenen, waren de Noor Sven Ras mussen, de Italiaan Klaus Maran en de Nederlander Stephan van den Berg de grote kanshebbers. Dat waren ze op de allerlaatste dag nog steeds. Stephan had weliswaar toen een aardige punten voorsprong, maar hij moest minstens een tiende plaats behalen voor het ge val Klaus Maran op deze dag eerste zou worden. Dat leek gemakkelijk. Bij de eerste boei lag Maran echter eerste en Van den Berg zevenentwintigste. Klaus Maran zou de race ook inder daad winnen, maar Stephan van den Berg presteerde het ongelooflijke door 19 tegenstanders te passeren en als achtste over de finish te komen. Een waar wereldkampioen en de te rechte winnaar van de Heineken World Cup! De einduitslag was als volgt: 1. Stephan van den Berg 2. Klaus Maran 3. Sven Rasmussen Ook de Nederlander Onno Tellier le verde een voortreffelijke prestatie door als vijfde in het algemeen klasse ment te eindigen. Al met al kan worden teruggezien op een zeer geslaagde sponsoring in 1983. De wedstrijden waren prima georgani seerd door de diverse landelijke Windgliderverenigingen en het merk Heineken heeft veel goodwill gewon nen, mede doordat in vele kranten en in vele televisie-uitzendingen over de gehele wereld de Heineken naam aan dacht heeft gekregen. 81 Heineken zeilen verdringen zich bij de start om een goede uitgangspositie te verkrijgen Gedurende het jaar 1983 waren 5 wedstrijdseries uitgekozen, waarin zeilers op de Windglider (de surfplank waarmee ook tijdens de Olympische Spelen '84 zal worden ge varen) punten konden scoren. Degene die de meeste punten zou halen, zou winnaar zijn van de Heineken World Cup. Voor dit sponsorprogramma, want daar komt het op neer, heeft Hei neken een keuze gemaakt uit de reeds bestaande en geplande wedstrijdwe- ken. Daarbij is ernaar gestreefd om dfe wedstrijden in het Heineken World Cup-programma op te nemen, waarop in ieder geval de beste zeilers zouden inschrijven. Onderdelen Uiteindelijk werd afgesproken dat voor de World Cup zouden meetellen: de open Franse kampioenschappen (Hyères, Zuid-Frankrijk), de Kieler Woche (het grootste zeilspektakel ter wereld, in W-Duitsland), de open Eu ropese Windgliderkampioenschappen (Helsinki, Finland), de pré-Olympi sche wedstrijden (Los Angeles) en het Windglider Wereldkampioenschap (Bermuda's). Stephan van den Berg: de gelukkige winnaar van de Heineken World Cup 1983 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 12