Bingo-dansant in Bunnik was gezellig Zoetermeer liet de bingoballen rollen Personeelsactiviteiten in Zoeterwoude Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen. De perso neelsvereniging van Zoeterwoude heeft al weer een lijst van activiteiten voor 1984 opgesteld. Op deze evene menten komen wij in het volgend nummer terug. De data willen we alvast laten weten, zodat u de diverse ac tiviteiten tijdig in uw agenda kunt bijschrijven. Personeelsfeest: op 26 mei a.s. Uitstapje niet-actieve Heineken medewerk(st)ers: de exacte datum is nog niet bekend, maar zal in de week zijn van 18 t/m 22 juni. Sint Nicolaas: de Sint heeft beloofd op 1 december weer in Zoeterwoude langs te komen. Ook dit jaar was in Zoeter- in de (hoofd)prijzen was meer de belangstelling voor gevallen, gingen na afloop de zolangzamerhand traditie toch allen met een kleine geworden kerstbingo groot. attentie huiswaarts. Al met Een zeventigtal mede- al een zeer geslaagde werk(st)ers en introducé(e)s G.W.N.-avond, zaten vanaf acht uur 's avonds gereed in het bedrijfsrestaurant van de G.W.N. om te proberen enige fraaie prijzen in de wacht te slepen. Het verloop had een zeer geanimeerd karakter, terwijl bij tijd en wijle de spanning naar een hoogtepunt werd opge voerd. Hoewel niet iedereen Eens in de twee jaar organi seert het bestuur van de personeelsvereniging van Vrumona een feestelijke bingo-avond voor het personeel. Werd in voor gaande jaren zo'n feest avond georganiseerd in de tweede helft van december onder het motto 'kerstbin go', dit jaar had men geko zen voor een iets vroegere datumDit omdat de maand december toch al een overvloed geeft aan feestda gen en de weersomstandig heden in december vaak slecht zijn. Voor de feest avond van dit jaar had men in de tot ontmoetingscen trum verbouwde boerderij De Beesde in Bunnik twee gezellige zalen gereserveerd. Hier verzamelden zich op de avond van 5 november jl. ruim 360 feestgangers. Zij konden volop dansen in de grootste zaal 'De Deel', waar de 'Sunnysiders' voor afwisselende muziek zorg den. Tevens werden in die zaal drie bingo-ronden gespeeld. In een kleinere zaal, 'De Hooiberg', kon men zich even terugtrekken om zich te goed te doen aan een keur van lekkere hapjes. Dranken waren in beide zalen verkrijgbaar zodat het luid kenbaar maken dat men het opgegeven figuur danwel de gehele bingokaart vol had staan met kruisjes, beslist niet met een droge keel behoefde te gebeuren. Aan het eind van de avond vond bovendien nog een loterij plaats. De gelukkigen wachtte een tweede verras sing. Dat men iets gewonnen had, was zeker; alleen wat gewonnen was, bleef nog even verborgen. Men mocht namelijk een van de gelijk vormige dozen, waarvan er een groot aantal op het podium stond, uitkiezen. De inhoud van deze dozen was zeer gevarieerd: vaneen ballpoint met ingebouwd uurwerk, elektrisch gereed schap, een pannekoekmaal- tijd met het hele gezin tot een gourmetstel. Als hoofd-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10