daarna pas met mijn vaste dammaat achter het bord." Al met al is de heer Jansen een actieve man. Hoewel het borduren hem op het moment van schrijven nog niet zo ge makkelijk afgaat, omdat hij nog niet zo lang achtereen kan zitten, verheugt hij er zich al over de naald en het garen weer ter hand te kunnen nemen. "Ik zie al voor me hoe het wordt. Dat be paalt ook mijn keuze een borduurwerk te kopen. Het portret van de IJsland- vaarder, waar ik nu mee bezig ben, komt bijvoorbeeld niet in eenzelfde lijst als de Madonna of als Frans Hals, maar in een strakke, bruine lijst. Dat past beter bij zijn hoofd." Voorals nog heeft de heer Jansen uitsluitend werken van bekende schilders nage- borduurd, omdat deze hem het meest aanspreken gezien zijn jarenlange werkzaamheden als schilder. Toch zou hij ook wel eens een brouwerij detail, als bijvoorbeeld de koperen ketels, willen borduren. Het probleem daar bij is dat dit wellicht alleen via een tel- patroon kan. En dat is moeilijk voor hem om te zienMisschien is er iemand die de liefhebberij heeft om een bor- duurstramien voor te bedrukken? koir t 'Hei- lij b D: verf - ïstei - rt h j enk i he gee i wer mt t rger s ;e, j Di ilite t ij d' he t wer i oo war zij goe 1 ;der bir- aar y di :ner >akj Betrokken bij de brouwerij De band met de brouwerij is nog zo groot, dat de heer Jansen precies in de gaten houdt of er mensen jubileren of afscheid nemen, die hij kent. "Ik ga er altijd heen. Ook ben ik lid van de bil jartclub van Heineken Amsterdam, waar ik iedere week heenga." Natuur lijk ontbreekt de heer Jansen ook niet op de nieuwjaarsbijeenkomst voor ge pensioneerden en op de jaarlijkse bus tocht. Iedere derde donderdag van de maand kan men hem ook vinden op de brouwerijwanneer de oud-medewer kers bijeenkomen om te kaarten, te praten of iets anders te doen. Zelf damt hij altijd. "Eerst ga ik natuurlijk altijd even babbelen met mensen, bezig was. Dan waaide er namelijk stof op. Dus de deur ging dicht tot ik klaar was. Pas als de auto dan droog was, mocht iedereen er weer in de buurt komen." Andere leuke herinneringen aan te verven zaken zijn de bierboeier, de rijdende bierton, de schutting om de brouwerij tijdens de verbouwing in de jaren zestig èn de gouden koets, waarvan de treeplank opnieuw (met goudkleur) beschilderd moest worden. vertellen over het schilderen van de auto's, waarop reclame-uitingen aan gebracht moesten worden. "De auto's werden toen nog niet gespoten, maar met de hand geverfd. Maar het zag er wel uit of ze gespoten waren. Ik kon het ook niet hebben dat er iemand in de werkplaats binnenkwam, waar ik 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8