Nieuw voetbalveld Den Bosch Foto's kijken van de jarige fotoclub Acht Heineken roeiers en een stuur man togen onlangs naar de Bergse Voorpias in Rotterdam. Op het programma stond het jaarlijkse door de (geüjknamige)verzekeraar georga niseerde bedrijfsroei-evenment "Mees Zoonen Bedrijfsachten Regatta". Evenals voorgaande jaren was er weer een grote opkomst van het bedrijfsle ven. Terwijl 's ochtends een één-na- laatste tijd was gemaakt, eindigden 'onze' heren 's middags in de eindrang schikking op een twaalfde plaats (van de 26). Mochten er na het lezen van het voorafgaande oud-(of nog actieve) roeiers zijn van wie de handen jeuken om aan de Heineken riemen te trek ken, dan worden ze verzocht om zich in verbinding te stellen met: Wim Hofmijster, toestel 5107 in Zoeterwou- de of Erik Kraak, toestel 5041 in schien de mogelijkheid om frequent Zoeterwoude. Er bestaat dan mis- met elkaar te roeien. Op zaterdag 10 september j.l. heeft de sectie veldvoet- bal van Den Bosch haar nieuwe voetbalveld in de directe omgeving van het Heineken Ontspannings Centrum in gebruik geno men. Ter gelegenheid hiervan knipte ir. C. Scheltema een lint bij de ingang van het veld door, waarna hij de aftrap verrichtte voor de openingswedstrijd tegen Bossche Boys. De 7-1 nederlaag kon de receptie na de wedstrijd niet beder ven. De Heineken-spelers kregen als aandenken een voetbaltas aangeboden terwijl de heer Scheltema een met bloemen opge maakte voetbalschoen als herinnering aan deze dag kreeg. De Fotoclub Heineken Rotterdam viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Een lustrum waar de fotoclub terecht aandacht aan besteedt. Zij doet dit door middel van exposities, die de gele genheid geven kennis te maken met de leden van de fotoclub en hun werk. Aansluitend aan deze exposities wordt dit ge selecteerde werk van de fotoclub volgend jaar ook op de vesti gingen tentoongesteld, zoals bij de winnende foto's is gebeurd uit de energie-fotowedstrijd. U kunt hun werk ook al eerder bezichtigen. Bij het verschijnen van dit nummer is de eerste tentoonstelling -namelijk in de hal van het Stadhuis te Rotterdam- al beëindigd. Er volgen echter nog drie. Deze vin den plaats op de volgende data. Van 16 januari t/m 3 februari '84 in Europoint, Galvanistraat 15 te Rotterdam. Van 13 februari t/m 12 maart '84 op Vliegveld Zestienhoven, Rotterdam. Van 26 maart t/m 30 april '84 in de Heineken Galerij (Ferdinand Bolstraat) te Amsterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6