Vrumona sterker in suikervrije frisdranken Een parmantig twaalftal, de nieuwe Hoppe likeuren OVERNAME RIVELLA EN E-10 Vrumona gaat een deel van de Rivella-produktie van de CCF/Friesche Vlag te Leeuwarden overnemen. Met het Zwitserse bedrijf Rivella AG is overeenstem ming bereikt inzake de overname van het licentie contract. Tevens is tussen de CCF en Vrumona overeen stemming bereikt over de overdracht van het merk E-10. Alle verkoop- en marketingactiviteiten voor Rivella en E-10 zullen met ingang van 1 januari 1984 door Vrumona worden behartigd. In eerste instantie wordt van Rivella en E-10 alleen de kleine fles en eventueel de blikverpakking in Bunnik geproduceerd. Het contract met de CCF voorziet in een gehele overname van de produktie per 1 januari 1986. Dan zal ook de literverpakking in Bunnik worden afgevuld. Voor Vrumona betekent deze transactie een aanmer kelijke versterking van haai positie in het suikervrije deel van de frisdranken- markt. Commercieel mana ger R. Overgaauw van Vrumona: "Met Pepsi LightSeven Up Light en nu Rivella en E-10, zijn wij marktleider in het suiker vrije segment van de fris- drankenmarkt geworden. Dat is nu nog niet zo'n groo segment maar we verwach ten daarin voor het komend jaar toch enige procenten groei". Voor de CCF betekent het afstoten van de frisdranken een verdere stap in een omvangrijk ombui gingsprogramma. Kernele menten zijn daarin het versterken van het zuivelas- sortiment en de beperking van zuivelvreemde produk- ten. Vrumona kan de produktie en verkoop van deze frisdranken overnemen zonder dat produktiecapaci- teit of mankracht behoeft te worden uitgebreid. De G.W.N. introduceerde in oktober haar nieuwe Hoppe likeuren. Ze zijn eigenlijk niet écht nieuw, want ze bestonden al. Maar de kwaliteit is nu nog beter zodat we van een geheel nieuwe serie mogen spre ken. Er is nu een dozijn Hoppe kwaliteitslikeuren vrijwel uitsluitend bereid uit de allerbeste, natuurlijke grondstoffen. Natuurlijk hoort bij nieuwe produkten ook een nieuwe uitmonste ring. Vandaar dat er ook een nieuwe serie etiketten is ontworpen, elke likeur zijn eigen etiket 'met een kleur tje'. Voorlopig zijn de Hoppe likeuren alleen nog in de horeca verkrijgbaar, bovendien zullen zij in 1984 waarschijnlijk ook naar Engeland en Amerika worden geëxporteerd. Om de aandacht van de Nederlandse barkeepers op de nieuwe Hoppe likeuren te vestigen, heeft de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in samenwerking met de Nederlandse Barten ders Club (N.B.C.) een cocktailcompetitie bedacht. Via advertenties in vakbla den worden zij opgeroepen een cocktail met een van de Hoppe likeuren te bedenker en dit recept in te sturen. De N.B.C. zal uit de inzendin gen de beste kiezen en tijdens de Horecava in januari zal een officiële jury uiteindelijk beslissen wie de smakelijkste Hoppe cocktail maakt. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5