KERST EN JAARWISSELING IN DEN VREEMDE Hoe de kerstdagen en oud-en-nieuw in Nederland worden gevierd, is u bekend. Hoe dat in het buitenland gebeurt, waarschijnlijk niet. Onlangs was een aantal buitenland; e brouwerijfunctionarissen in ons land op uitnodiging van de afdeling Technische Opleidingen van H.T.B. in Zoeterwoude. Technische Opleidingen is namelijk de afdeling die cursussen en opleidingen verzorgt en coördineert op technisch-, technologisch-, brouwtechnisch-, en managementgebied voor medewerkers van buitenlandse bedrijven waarin ons concern participeert of waarmee een licentie-overeenkomst bestaat. Wij grepen de gelegenheid graag aan met enkele buitenlandse gasten te praten om u een beeld te geven van Kerstmis en de viering van de jaarwisseling 'in den vreemde'. VERBROEDERING IN MALEISIË KERSTPARTY BIJ SOUTH PACIFIC BREWERY 5' ^v7 i,- .-•p. Nsqp' Van 15 oktober tot 15 november was de heer Kew Kokpen in Nederland als trainee. In die periode heeft hij uitge breide bezoeken gebracht aan alle Nederlandse vestigingen. Omdat de heer Kew bij Malayan Breweries Ltd. werkzaam is als engineer, vond hij dit vooral interessant omdat hij op die manier inzicht kreeg hoe op verschil lende wijzen een brouwerij gebouwd kan worden. En hoewel hij de oplei ding zeer nuttig vond, de Nederlanders als zeer vriendelijk ervaarde en het prettig vond dat hij in ons land overal Chinees kon etenwas hij toch blij weer naar Maleisië terug te kunnen keren. De kerstdagen brengt de heer Kew dus in eigen land door. Zelf viert de heer Kew, die van Chinese afkomst is, alleen het Chinese Nieuwjaar. Dit vindt ongeveer in februari plaats. Toch is Kerstmis in Maleisië een gebeurte nis, waar door eenieder naar wordt uitgekeken. "In ons land wonen diverse rassen", legt hij uit. "Maleiers, Indiërs en Chinezen, dus ook diverse godsdiensten. De Christenen hebben tijdens de kerstdagen ook een kerst boom, die versierd wordt met plastic sneeuw, en ze geven elkaar kleine presentjes. Maar kerst is bij ons met name een goede gelegenheid om de verschillende rassen bijeen te brengen. Na de nachtmis op kerstavond, trekt men namelijk van huis naar huis om elkaar een gelukkige kerst te wensen. Overal staan hapjes en drankjes klaar voor de gasten, zelfs bij de regeringlei ders is iedereen welkom. Het is echt een nationale gebeurtenis, waarbij iedereen met iedereen praat." "De inwoners van Papoea Nieuw-Gui- nea en de 'buitenlanders' die in dat land wonen, vieren op verschillende manieren de kerstdagen en oudejaars avond", vertelt de heer Ken Mc Leod. Ook hij is een 'buitenlander' want hij komt van oorsprong uit Nieuw-Zee- land, maar is voor een paar jaar uitgezonden naar Papoea Nieuw-Gui- nea. In Lae werkt hij als chief enginee bij South Pacific Brewery Ltd. "Op kerstavond gaat iedereen naar de kerk. Op 24 december komt 's mid dags eerst al het personeel met famili naar het kerstfeest dat South Pacific organiseert. Daarbij krijgen de herer een traditionele Laplap -een doek- ei de dames een japon. Dit feest duurt een hele middag. Daarna houden de Europeanen met elkaar een barbecue. Bijvoorbeeld in de vorm van een 'Hawaïaanse nacht', met kleding in die stijl. Dit kan omdat het land, behou dens zes weken regentijd, geen seizo< - nen kent. Het is er altijd warm. "Er zijn geen typische kerstgerechten", aldus de heer Mc Leod. "Evenmin al: verse groente. Omdat de groente op een verafgelegen plaats wordt geteelt is het bij aankomst niet meer vers." Voor de Europeanen zijn de kerstda gen vooral gelegenheden om bij elkaa op bezoek te gaan. Oudejaarsavond wordt door de inwoners van Papoea Nieuw-Guinea op een unieke wijze gevierd met onder meer inheemse dansen en het roosteren van vlees. On kwart voor 12 wordt het doodstil in de stad. Stilte voor de storm als het ware,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3