De komende feestdagen geven ons de gelegenheid om even stil te staan en na te denken over het vele dat ons is overkomen in het afgelopen jaar. Voor ons bedrijf was het zeker een jaar om nooit meer te vergeten, want angst heeft velen van ons vervuld gedurende de bange weken in november. Zij overscha duwen al het goede en slechte dat bij ons is voorgevallen. Nu de zo moeilijke tijd achter ons ligt, worden wij vervuld met een gevoel van grote dankbaarheid. Voor het vele, dat velen hebben gedaan om alles tot een goede afloop te brengen, voor het overweldigende medeleven dat werd betoond. Kortom voor het toch nog vele goede, dat 1983 ons heeft gebracht. Dankbaarheid draagt ertoe bij de kerstdagen in een goede sfeer door te brengen. Het is een gevoel dat ons in de juiste stemming brengt in deze jachtige en vaak ook verwarde wereld, die toch zo veel goeds te bieden heeft. Het geeft ons dan ook de kracht om met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet te treden. In dit licht wensen wij u en de uwen een goede Kerstmis toe, evenals een werkelijk gelukkig nieuw jaar. De Raad van Bestuur. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2