KERSTPUZZEL Horizontaal: 1. Nederland-Malta 0-4; daar zou je toch puistjes van krijgen! (14) 6. Strooigoed. (14) 12. Intuïtief voel ik aan, dat Sint Nic(olaas) 't heeft. (8) 14. U zit er nu wel naar te staren, 't moet toch worden opgeruimd. (7) 17. Tenslotte is het een kwestie van oorzaak en gevolg. (11) 18. Dit (tegen wil en dank) gebruikt hebbende, bent u sproeiende. (10) 19. Wordt hierin de materie uitgebroed? (8) 20. De drukte, waar de brouwerij niet buiten kan. (5) 21. Waar eieren beurs kunnen worden. (3) 22. De E.O. kent in al haar glorie een stromingsleer. (8) 23. Zijn broer was een wat verwarde Inka. (4) 25. Is er iets mis met dit kleed? 23 draagt het. (4) 26. De Engelsen vinden dit een aardige plaats op het Continent. (4) 27. Z'n laatste levensuren nog een zangvogel? (5) 28. Is een piloot zo slecht als hij daarin terecht komt? (8) 29. En de soep is ook niet meer wat ze geweest is. (5) 30. Dè klinker van Amsterdam. (8) 33. Wel, dat is het dan! (4) 35. Veel geprezen Amerikaanse filmheld? (5) 36. De gevolgen zijn voor de bakker. (7) 38. Deze vrije schop kwam bij hor. 1 zes maal voor! (6) 39. U schat het goed in - het is inderdaad een verzoek. (7) 42. Dit eindigt meestal met een strop! (5) 46. De heilige dag, waarop Pasen en Pinksteren samenvallen. (12) 49. Ik vind 'r dus wel wat in. (4) 50. Dit moet gewoon een surprise blijven, want als je 'r uitpakt is verspilling het resultaat. (10) 51. De wijze gaat aan de slag. (5) 52. Als je 't gaat splitsen kun je er o.a. mot om krijgen. (5) 53. Je legt het niet af - je maakt het.en het zou best een bezoeking kunnen zijn. (10) 54. Iedere leek is weer anders. (4) 56. Waar een Belg in Nederland zich bevindt. (12) 58. Wijn genoeg om 'm met een vismaat goed te kunnen raken. (5) 59. Judas en Alva hebben er munt uit geslagen. (7) 60. Het gerecht verdient eruit geslagen te worden. (7) 61. Rekenkundige bewerking met een negatief resultaat? (7) 64. Hij maakt je des duivels. (5) 68. Als je hier in Zwitserland woont ben je geen vreemde in Jeruzalem. (4) 70. De lengte van een plaatje is zijn doorsnee. (8) 72. De schaker geeft het en lijdt het soms. (5) 73. Half enkelspoor. (8) 74. Brouwers zoeken hun toevlucht in Zeeland. (5) 75. Wat een beestachtige klier is dat. (4) 78. Werkelijk eerste-klas-werk; houdt het midden tussen MIES en een AAP. (4) 79. Zijn naam heeft een goede klank. (4) 81. Hiermee kun je opgelucht te water raken. (8) 82. Met zo'n kaart (in je handen) kun je van wal steken. (3) 84. Met oud/nieuw heb je dit net nodig; nu zie ik er nog geen heil in. (5) 85. In het buitenland is handen- en voetenwerk vaak een sprekend voorbeeld. (7) 86. Een krantenman, die op zijn punten en strepen staat? (11) 88. Hij zit achter kleding-stukken aan, die jonge rakker. (11) 89. Héél klein potloodje. (7) 91. Eén en dezelfde kroegloper. (8) 92. Een gedienstige geest als beschermheer. (14) 93. Trilateraal grensgeschil in Limburg. (14) Vertikaal: 1. Eén der hens, wie gezelligheid niet helemaal vreemd is. (11) 2. Het voordeel is niet binnen vóór je een gokje gewaagd hebt. (12) 3. En ze zeggen nog wel tot vervelens toe, dat UIT goed voor je is! (12) 4. Ai, is dat zoogdier zo gebrekkig? (9) 5. Was het voor haar moeilijk met Dries garen te spinnen? Altijd was er wel iets op til aan 't (Binnen)hof. (10) 6. Ten overvloede: hier heb je de poppen aan het dansen. (11) 7. Eén dergenen, die erfelijk belast is. (3) 8. Het gebed zonder end zit in de lift. (11) 9. Wat heb ik nu aan m'n fiets hangen? Is deze dan voor twee mèt stuurman? (6) 10. Socialistisch onderdaan, waarmee 62 slecht kan opschieten. (10) 11. De letter van 44 voltooid blijft gebrekkig. (10) 13. Dit schouwspel zou Schiedam schaden, aldus WIM KAN. Breda kennelijk niet. (6) 15. De vogels, die je uit je vel laten springen. (9) 16. Waarmee men uit de ark op het plein kan komen. (8) 20. Het is door Frans vertaald. (2) 24. Slechte schrijvers, die nog een scheve schaats rijden ook. (11) 31. Om zoo te liegen om groente! (11) 32. Dit beest er prietpraat op na houden? apert niet! (5) 33. Geconserveerde deuk in plaat gebracht. (10) 34. U bent er dichtbij. (4) 37. Gerecreëerd. (10) 40. She is a woman. (7) 41. Vorstelijk stuk hout maakt je door en door koud. (7) 42. Gèk hè? Kennelijk kan zij tikken. (5) 43. Bij babyvoeding is dit een halszaak. (9) 44. In 42, 50 en 51 heeft zich dit in korte tijd opgelost. (3) 45. De groei zit 'm in het onmatig eten en drinken. (5) 47. Voert buiten wat in zijn schild; mijn arm is het zeker niet! (11) 48. Het voordeel van de inter-city is, dat ie je vervoert. (5) 49. Even NOS INTER NOS: nieuwsgierig naar wat er in dit vat zit? (5) 52. Wat deze KHAN kan! Ga d'r maar aan staan! (3) 55. Ei... vliegt de K.L.M. nu ook al met een Perzisch tapijt? (5) 57. Deze post is als vanouds hetzelfde. (4) 61. Met nadruk kan gesteld worden, dat dit géén dialect is. (6) 62. Eén van de elf schiet vaak wat voor, meestal niet met 10. (12) 63. Exporteur van werken. (10) 64. Maakt beslist géén zomer, want vliegt kennelijk alleen bij windkracht 9! (11) 65. Via auteurs komt u niet bij KUNST, maar bij VLIEGWERK terecht. (9) 66. Een vrucht met eigen karakter voelt zich bij onze Oosterburer thuis. (11) 67. Wie deze in het dagelijkse verkeer neemt is even een spookrijder .en in huis deugt het ook al niet!) (11) 68. Plet geld, dat tussen de bomen gewisseld kan worden. (10) 69. In zo'n zwembad kun je altijd droogzwemmen. (8) 71. Wat een tijd zeg! Eindeloos...! (10) 76. Zij betover-t Willem Alexander met haar bloem. (4) 77. Voer voor rekenaars: dit is altijd kleiner dan 1! (8) 80. 't Is om het even. (2) 83. Degene, die z'n snor drukt zal ik in zijn nekvel pakken. (6) 87. Begaven zich erheen en bogen! (5) 90. En tenslotte blijft dit toch altijd geld! (3) 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 29