JUBILEA EN PENSI JANUARI 1 P. Vonk Plaatselijke Administratie 25 jaar A/Hel 2 A.J. Huisman Opslag/Intern Transport 25 jaar Z/Wou 16 R.D.de Boer P.Z. Brouwerij 25 jaar A/Hel 21 H.W. van Wiggen Mechanische Werkplaats 25 jaar Bunnik 31 W. Houtkamp Postkamer pensioen AWet FEBRUARI 1 Mw. W. v. Wamelen-v.d. Bosch Financiën Concernverslaggeving 25 jaar A/Wet 1 G. Koenderink Produktie 25 jaar Ierland 1 G.J.Stil Commerciële Opleidingen 40 jaar Z/Wou 5 T.F. Mourits Intern Transport 25 jaar Z/Wou 15 Ing. J.R.A. Scholten H.T.B. Energie 25 jaar Z/Wou 23 K.R. Heidelberg Expeditie Groningen 25 jaar Hor. geb. Gron./Friesl./Drenthe 23 N. A Wassenaar Reclame Service 25 jaar A/Hel 29 Mw. A.E.M. Jongma-Theil Kantine pensioen Leeuwarden MAART 1 L.H. Pons Verkoop 25 jaar Hor. geb. Rotterdam 1 J.G. v.d. Weijden Horeca Tap Service 25 jaar Hor.geb. Midden-Brabant 9 H.A.Tolhoek Meet- en Regel Werkplaats 25 jaar Z/Wou 17 Y. Olfers Storingsdienst 25 jaar A/Hel 21 P. Lamers Expeditie Horst 25 jaar Hor.geb. Limburg 30 J. Mulder Expeditie Twello 25 jaar Hor.geb. Geld/Overijssel 31 J. Ambrozy Bottelarij 25 jaar Bunnik APRIL 1 P.W.G. Borjans Cadi Nederland 25 jaar Z/Wou 1 C. Schreuder Verkoop 25 jaar Hor.geb. Den Haag 1 Drs. K.B.A. v.d. Schuyt Directie Secretariaat 25 jaar Z/Wou 14 W. Kers Drankenbereiding 25 jaar Leeuwarden 17 L.L.M. Engelbert Physieke Distributie 25 jaar H/Bosch 20 H.L. v.d. Muggenheuvel Bottelarij 25 jaar H/Bosch 23 W. Esmeijer Interne dienst 25 jaar Bunnik 27 H. Onrust Horeca Tap Service 25 jaar Hor.geb. Geld/Overijssel 27 A.J.A. Peynenburg Physieke Distributie 25 jaar H/Bosch MEI 1 P.J. van Heugten Interne Accountantsdienst 25 jaar H/Bosch 1 M.H.W. Janssen Verkoop 25 jaar Hor.geb. Midden-Brabant 1 Drs. G.C.C. Pels Rijcken Personeelszaken 25 jaar A/Wet 1 Drs. A.A. Vellekoop Concern Marketing en Licenties 25 jaar A/Wet 4 B. v.d. Nol Expeditie Havenstad 25 jaar Hor.geb. Rotterdam 11 R.L. Diekmeier Brouwen 25 jaar Z/Wou 17 A.vanElsloo Verkoop 25 jaar Hor.geb. Gron./Friesl./Drenthe 23 C.G. van Meel Technische Opleidingen H. T.B. pensioen Z/Wou 24 P.A.vanNugteren Speciale Markten 25 jaar Bunnik JUNI 1 J. Broer Planning Control Bier 25 aar Z/Wou 1 P. Bust Drankenhandel 25 aar Assen 1 P.H.M. Klück H.A. G. Horeca Service 25 aar Z/Wou 1 J. Lems Elektrotechnische Werkplaats 25 aar Z/Wou 1 B.A. Mense H. T.B. Inkoop 25 aar Z/Wou 1 H.M.A.M. De Vette Planning Control Commercie Bier 25 aar Z/Wou 8 P.J. Leenders Gistkelder 25 aar H/Bosch 9 F.W. Simonis Bottelarij 25 aar Z/Wou 15 D. Dijkstra Verpakken 25 aar Leeuwarden 15 R.H. Nuberg Garage 25 aar A/Wet 15 A. Pijl Verkoop Thuisverbruik 25 aar Z/Meer 22 J.P. van Bergen Intern Transport 25 aar H/Bosch 24 H. Leuven Reclame Service 25 aar A/Hel 29 W.L. Huysmans Mechanische Werkplaats 25 aar H/Bosch 29 M.A. v.d. Steen Interne Dienst 25 aar H/Bosch 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25