FRISSE STAND OP DE ANUGA HEINEKEN VERS VAN HET VAT IN SPANJE Export Het doel van de deelname aan de Anuga was drieledig. De voornaamste reden was de internationale handel kennis te laten maken met Vrumona B. V. en hen te laten zien wat onze fris- groep kan, nu men zeer actief is om de export uit te breiden. Hieruit vloeit voort dat het belangrijk is contacten te leggen met distributeurs die een bui tenlandse markt kunnen opzetten. Daarnaast functioneerde men als informatiestand voor Seven-Up. De deelname is succesvol gebleken. De grote mate van belangstelling voor het Vrumona assortiment was mede te danken aan de folder die vóór de Anuga ter informatie op uitgebreide schaal was rondgestuurd. Mini-blik Op de Anuga presenteerde Vrumona het assortiment van B3, Royal Club, Sourcy, Sisi, Joy, Green Sands Shandy en Pepsi-Cola. De interesse ging met name uit naar de Royal Club dranken Het introduceren van fustbier in een land vergt vele voorbereidingen. Allereerst is het nodig om elke horeca ondernemer te voorzien van een goede tapinstallatie en hem door extra intruc- tie vertrouwd te maken met de nieuwe installatie. Daarnaast moet een organi satie - zoals in Nederland de Horeca Tap Service - worden opgezet, die er voor zorgt dat de leidingen en kranen absoluut schoon blijven. Ongeveer een jaar geleden was het zover dat Heineken fustbier in Spanje werd geïntroduceerd. Opvallend is dat onze agent voor fustbier in Spanje, Import Service Espana S.A. in Madrid, niet de gemakkelijkste weg zocht voor wat betreft de doelgroep. Hoewel het logisch lijkt de klanten te zoeken bij de miljoenen toeristen die Spanje bezoeken, zijn in de eerste plaats alle inspanningen gericht op de Spaanse consument. Daartoe heeft de agent gezorgd voor een groot aantal distributeurs over het gehele land. Bij 24 het opzetten van een eigen onder- houdsorganisatie voor de tapinstalla ties in hun rayon, worden deze geassis teerd en geadviseerd door de afdeling Centraal Commerciële Technische Dienst in Zoeterwoude. Het project loopt nu een jaar en in het eerste halfjaar werd precies die omzet gehaald die voorzien was. En alles duidt er op dat in 1984 op een verdub beling van die omzet mag worden gere kend. Uiteraard wordt er veel aandacht aan besteed om het publiek attent te maken op de verkrijgbaarheid van ons tapbier in de bedrijven. Dit gebeurt met behulp van lichtbakken binnen en buiten, Heineken glazen en andere artikelen voorzien van onze naam. In 1984 zal tevens een grote advertentie campagne van start gaan. U weet dus nu alvast dat u ook tijdens een vakantie in Spanje overal van een Heineken tapbiertje kunt genieten. Het Heine ken bier in fles en blik blijven natuur lijk ook verkrijgbaar! Om het jaar vindt in West-Duitsland de 'Anuga' plaats. Dit is de grootste internationale beurs op het gebied van levensmiddelen en genotwaren. Hoe wel consumenten toegang hebben tot vele stands, is de beurs op de eerste plaats gericht op de handel. Voor het eerst was dit jaar Vrumona B.V. een van de 4.800 exposanten in de Keulse Messe. Als onderdeel van een landen- inzending die -in het kader van Hol land Promotion- gesubsidieerd werd door de Ministeries van Economische Zaken en Landbouw, presenteerde Vrumona zich daar te zamen met twee andere Nederlandse frisdrankenpro ducenten aan de internationale dran kenwereld. die zich er uitermate voor lenen om te mixen. Ook het frisse uiterlijk van de Sourcy uitmonstering trok de aan dacht Hèt grote succes bleek echter de 15 cl blikverpakking te zijn, die door onze frisgroep werd gepresenteerd. Deze 15 cl blikjes zijn vooral op de exportmarkt geïntroduceerd met het oog op de toepassing ervan bij lucht vaartmaatschappijen en drankenauto maten in hotels. Door de internatio nale bezoekers werden daarnaast nog tal van andere voorbeelden gegeven, waarbij men de kleine blikjes zou pre fereren. De belangstelling voor het getoonde assortiment en de contacten die zijn gelegd met circa 40 markten tijdens de Anuga, hebben ervoor gezorgd dat de deelname van Vrumona geslaagd mag worden genoemd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23