Vervolg van pag. 19. ,V f.d* LV jP.V. ,t. hltf Het verlof van de familie S.J. Greidanus is gepland van 30 november tot 10 februari, terwij 1 de familie J .J. ten Hoor hun verlof van 3 december tot 8 februari op zal nemen. De heer P.J. Bijleveld is vanaf 21 december 1983 tot en met 8 januari 1984 met verlof uit Lagos. De heer en mevrouw H. Kleyn Hesselink uit Lagos hebben hun verlof gepland van 3 december tot 2 februari 1984. De heer KVerduin is vanaf 12 november t/m 28 november met verlof geweest en keerde op die datum weer met zijn vrouw terug naar Lagos. De heer E. N. H. Verheijen uit Lagos zal op 23 december met verlof komen en op 8 januari met zijn vrouw terugkeren. De heer P. Goudswaard en zijn echtgenote vertrekken 2 januari 1984 naar Ibadan. De heer Goudswaard zal daar de functie van Bottling Hall Instructor bezetten. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De heer en mevrouw M. W.F. Boreel hebben hun verlof gepland van 8 november tot 5 december. Het gezin R.A.F. Wagenaar uit Gisenyi heeft het verlof gepland van 18 november tot 22 januari. De heer G.J. Mannak en zijn gezin hebben hun verlof gepland van 22 december 1983 tot en met 1 maart 1984. De familie H. Steehouwerevenals het gezin Mannak uit Gisenyi afkomstig, komt van 29 december tot en met 23 februari 1984 met verlof. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD Aan de gedwongen gescheiden gezinssituatie in Tsjaad is gelukkig weer een einde geko men. De dames Klerkx en Teule zijn met de kinderen op 6 november weer teruggekeerd naar Moundou. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer P.J. Kemp is eind oktober met verlof uit Kisangani gekomen. Op 13 september kreeg de familie A.J.M. Bliim in Kinshasa er een dochter en zusje bij. Haarnaamis Lisette StefanieMarjanne.Van 16 november tot 7 februari is de familie Blüm met verlof in Nederland. De heer J.J. F. de Vos uit Boma kwam op 8 oktober met verlof. Hij was helaas net niet op tijd om de geboorte van zijn dochter Laura mee te maken, die ietwat te vroeg op 5 oktober te Rotterdam werd geborenDe heer De Vos is op 29 oktober weer teruggekeerd. Zijn gezin zal hem later volgen. De familie F.N. Glavimans is van 21 decem ber tot 5 maart met verlof. Begin januari zal de heer F.A. Kroes naar Kisangani vertrekken om daar werkzaam te zijn als Chef de Controle Technologique. Hij volgt daar de heer J.W. Kroonen op. De heer J. E. Mulder is op 7 december definitief teruggekeerd uit Kisangani. De heer A.J. Denissen is vanaf 24 november tot en met 23 december met verlof uit Mbandaka. Antilliaanse Brouwerij N.V. CURACAO De heer W. B.J. van der Breggen is op 30 september naar Curagao vertrokken om daar de functie van Commercial Manager te vervullen. Surinaamse Brouwerij N.V. SURINAME De heer W. R. van der Jagt is op 20 oktober met verlof in Nederland gekomen i.v.m. het 50-jarig huwelijksfeest van zijn schoonou ders. Op 7 november vertrok hij weer naar Suriname. Sierra Leone Brewery Ltd. SIERRA LEONE De heer C.L.A. Peterse is op 6 november vertrokken naar Freetown, om daar de heer J.H. van Mameren op te volgen als Brewery Manager, die op 26 november uit Freetown is aangekomen. Oriental Brewery ZUID-KOREA De heer C. B. van Driel van Wageningen is op 6 oktober naar Seoul vertrokken om daar de functie van Senior Technological Consultant over te nemen van de heer Th. A. de Mandie per 1 november in Italië werkzaam is. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer J.J. van Essen is op 24 september definitief teruggekeerd uit Medan. Medio december keerden de heer en mevrouw P.E. Röhrig definitief terug uit Jakarta. Het gezin RH. Siwalette heeft hun verlof gepland van 20 december tot 13 februari. De heer en mevrouw H. Hensel kwamen met verlof uit Jakarta op 26 november en zullen tot 2 januari blijven. South Pacific Brewery Ltd. PAPUA-NIEUW GUINEA De heer J.J. Taal is op 2 oktober naar Lae vertrokken waar hij de functie van Production Manager vervult. Kirin Brewery Co. Ltd. JAPAN De heer J.W.C. Loeffis benoemd als Heineken Brewmaster in Tokio. Hij zal begin januari 1984 naar Japan vertrekken. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN De heer M.M.J. Valens en zijn echtgenote vertrokken op 14 december naar New York. De heer Valens heeft de functie van Area Export Manager en volgt de heer W.W.F. de Ranitz op. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA De heer H.M.A.M. de Vette is op 3 november voor een periode van 7 weken naar Hamilton vertrokken om daar als Administratie-Advi seur werkzaam te zijn. Het gezin Rijkens is in november van New York naar Toronto vertrokken. De heer M.H. Rijkens, die de heer H. Buchbinder opvolgt, heeft daar de functie van General Manager op zich genomen. Heineken do Brazil BRAZILIË De heer A. B. Dorhout Mees is eind november benoemd in Rio de Janeiro in de functie van Regional Export Manager. DANKBETUIGINGEN Overdonderd door de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid, wil ik, mede namens mijn echtgenote, eenieder die hieraan persoonlijk, per telegram, telex of brief heeft meegewerkt, heel hartelijk dank zeggen. We bewaren de beste herinneringen aan Bokma en Heineken! B. W. Siemens Mede namens mijn vrouw hartelijk dank aan al diegenen die onze afscheidsreceptie op 31-8-'83 zo perfect organiseerden en voor de warme belangstelling welke wij van u ontvingen. Aan dit afscheid bewaren wij onvergetelijke herinneringen. Wij wensen u toe dat het u allen erg goed mag gaan. J. Baks Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik iedereen bedanken die mijn afscheidsre ceptie tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Hartelijk dank voor de grote belangstelling, de vriendelijke en geestige woorden, de cadeaus, brieven en telegram men die ik van u heb mogen ontvangen. Ik wens u en Heineken het allerbeste. C.A. Akkerman Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik eenieder, die de dag van mij n afscheid tot een zo bijzondere dag heeft gemaakt, mijn hartelijke dank betuigenIk wens het concern en u allen het allerbeste toe. C.G. Story Mede namens mijn naaste familieleden wil ik allen hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling zoals brieven, telegram men, telefoontjes en uw aanwezigheid bij mijn zeer geslaagde afscheidsreceptie. C. van Kerkwijk Allen, die aan mijn afscheidsdag een bijdrage hebben geleverd, wil ik mede namens mijn echtgenote hartelijk dank zeggen. De aanwezigheid van velen van u bij mijn receptie en de cadeaus hebben ons blij gestemd. Voor alles hartelijk bedankt. J. deJongh Groots was de belangstelling, overweldigend de gelukwensen van binnen en buiten de brouwerijMede namens mijn vrouw en kinderen iedereen hartelijk dank voor de bloemen, cadeaus en telegrammen die wij ontvingen bij de viering van mijn 25-jarig jubileum. Het was een onvergetelijk mooie dag. P.A. v.d. Akker Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die de dag van mijn 25-jarig jubileum voor mij, mijn vrouw en kinderen tot een onvergetelij ke heeft gemaakt. Ik ben u zeer erkentelijk voor de grote belangstelling, de telegrammen, brievencadeaus en de vele bloemen die ik op mijn receptie mocht ontvangen. H.J. Ge ene Hiermede wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, allen die de viering van mijn 25-jarig jubileum tot zo'n fijne dag hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken. Helaas kan ik dit niet iedereen persoonlijk doen. Maar uw warme belangstelling, felicitaties en cadeaus hebben ervoor gezorgd, dat deze dag nog lang in onze herinnering zal blijven. Ir. C.J. Onderwater Aan de directie van het Heineken concern willen wij onze hartelijke dank overbrengen voor de belangstelling en de attenties die wij in ontvangst hebben mogen nemen bij mijn 25-jarig jubileum. A. Plakke Ondanks dat ik mijn 40-jarig jubileum in huiselijke kring hield, wou ik ook namens mijn vrouw allen hartelijk danken voor bloemen, geschenken en belangstelling. J. de Kraai Hiermee wil ik mede namens mijn vrouw de directie en de heer Kregel bedanken voor de belangstelling, fruitmand en cadeaus, die wij hebben mogen ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor. H.A. de Bruin Mede namens mijn vrouw wil ik de directie hartelijk dank zeggen voor de aangename verrassingen die u ons bezorgd hebt ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk in de vorm van drank, fruitmand en geschenk onder couvert. Tevens hartelijk dank aan de heer Kregel voorde prettige wijze waarop het een en ander gebracht werd. Het doet ons goed dat wij na een werkzaam leven nog niet vergeten zijn. J.A. van Beek Aan de directie van het Heineken concern willen wij onze hartelijke dank overbrengen voor de attenties die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van onze 55-jarige echtverbin tenis. De heer en mevrouw De Haan Hiermede willen wij de directie hartelijk danken voor de fijne attentie die wij ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen. De heer en mevrouw Backer 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21