SAMENWERKING IN FRANSE MARKT GROEN FLESJE IN IERLAND EEN COMMERCIAL VOOR IEDEREEN rail mj I 1) *7 W Voor onze agenten en licentiepartners in het buitenland die een commercial in bioscopen of op de televisie zouden willen vertonen, maar terugschrikken voor de produktiekosten van het filmpje zelf, is er een oplossing gevon den. Naast de soortgelijke Heineken commercials is er nu ook een Amstel commercial, die geleend kan worden van de afdeling Corporate Advertising in Amsterdam. Op de foto's enige scènes uit deze nieuwe internationale commercial. De tekst luidt: Peopleall kinds of people Places, different places, Faces, so many faces Yes, there is a taste that brings them all together. Yes, they all agree, there's no beer that tastes better it must be Amstel. Ofwel kort samengevat: hoe men er ook uitzieten waar men ook woonter is één smaak die iedereen samenbrengt en waar men het over eens is: er is geen bier dat beter smaakt dan Amstel bier. Onlangs maakte de Raad van Bestuur bekend dat Heineken Internationaal Beheer B.V. en Brasseries et Glaciè- res Internationales (B.G.I.) van plan zijn hun activiteiten in de Franse bier markt samen te voegen in een Hol dingmaatschappij waarin Heineken voor 51 en BGIvoor 49% zal deel nemen. Het ontwerpplan hiervoor is voorgelegd aan de Franse autoriteiten Met deze samenwerking willen Heine ken en B.G.I. hun groei op de Franse markt bevorderen. Tevens willen beide de activiteiten in Frankrijk op elkaar afstemmen en aldaar tot inves teringen komen die het mogelijk maken deel te hebben aan de ontwik kelingen in de brouwindustrie. De belangrijkste merken die door B.G.I. worden gevoerd zijn Pelforth, "33" en de shandy Panach, en door Heineken France Mützig, Old Lager en Heineken. Het is de bedoeling dat de Franse werkmaatschappijen van B.G.I. (Pel forth en Union de Brasseries) en Hei neken France hun operationele zelf standigheid behouden. Wanneer de voorgenomen samenwer king tot stand is gekomen en de nieuwe organisatie zijn definitieve vorm heeft gekregen, zullen wij in Vers van 't Vat opnieuw aandacht aan de ontwikkelin gen in Frankrijk geven. Enige tijd geleden werd door Murphy Brewery Ireland Ltd. in Dublin het interna tionale groene Heineken flesje op de Ierse markt geïntroduceerd. Vele relaties en persfunctionarissen waren uitgenodigd om de officiële introductie bij te wonen. Op de foto ziet u v. I. n. r. de heren G.J. van Soest deputy general manager), J.J. E. Cronin (general manager) en A.H.P. van Heeringen (commercial manager) van Murphy, die een toost uitbrengen op het succes van Heineken bier in Ierland. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20