16/17 Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Kerstboodschap 4 Hoe men in het buitenland Kerstmis en oud-en-nieuw 7 Verenigingsactiviteiten 10 Berichten uit de bedrijven met o.m.: 14 Biljarten en bowlen bij 15 Ideeënbus 16 Hoe ziet onze samenleving eruit in 1984? 19 Kroniek 20 Berichten uit het buitenland 24 Frisdranken in West- Duitsland; 25 Jubileum en afscheid 30 Kryptische HET KIJKEN WAARD In dit decembernummer van Vers van 't Vat treft u een illustratie aan, die spe ciaal voor ons blad is ontworpen naar aanleiding van uitspraken die enkele brouwerij medewerkers in 1968 heb ben gedaan over de samenleving in 1984. Hoe zij dachten dat 1984 eruit zou zien, kunt u zien op pag. ISHHSiHiih. HlfUHIiiim HHHHHHi viert 6 Vrumona nam Rivella en E-10 over; Nieuwe Hoppe likeuren 8 J.L. Jansen borduurt Panden in Hoofddorp en Breda geopend; Pepsi Free 12 Sint en onze kinderen de verenigingen 22 Vervolg Kroniek Fustbier in Spanje 26 Overzicht jubilea en pensioneringen in 1984 28 Vervolg van jubileum en afscheid moeilijkheden zorgen voor (kerst jpuzzelplezier Bijlage: kleurplaat voor de kinderen. 34e jaargang nr. 9/10 December 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Het schaatsbaantje aan het Leidseplein in Amsterdam is het motief van de kerst kaart die ons concern dit jaar aan relaties stuurt. Een deel van de sfeervolle illustratie vormt de toepas selijke voorpagina van dit kerstnummer van Vers van 't Vat. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Bij de achterpagina: Een fraai wandkleed van de oude Amstel Brouwerij siert de kamer van de heer P.N. Elsthout in Zoeter woude. Het is gemaakt door zijn vrouw, mevrouw W.E. Elsthout-Meijer, die er naast textiel ook plaatko per en koperdraad in verwerkte. Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 2/84 dienen uiterlijk 16 januari 1984 en voor 3/8417 februari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 1