GREEN SANDS OP NIEUW-CALEDONIË JAPANSE KIRIN BROUWERIJ WORDT LICENTIE-PARTNER Onlangs werd op het eiland Nieuw-Caledonië (ten oos ten van Australië in de Stille Oceaan) een tentoonstel ling van lokaal geprodu ceerde artikelen gehouden. Onze brouwerijGrande Brasserie de Nouvelle Cale- donie, was daar ook met een stand aanwezig. De nadruk is daarbij deze keer gelegd op de eind vorig jaar geïntroduceerde Green SANDS Shandy. Achter de tafel ziet u twee medewerksters van onze verkooporganisatie Naar verwachting zal omstreeks april '84 in Japan Heineken bier onder licentie worden gebrouwen. Dit is het gevolg van een licentie-overeenkomst die medio september is gesloten tussen ons concern en de Japanse brouwerij groep Kirin Brewery Co. Ltd. Ons bier wordt al sinds vele jaren in Japan geïmporteerd door de groothandelsor ganisatie Kokubu and Co. Ltd. Deze firma heeft een belangrijk aandeel gehad in de vooraanstaande positie die Heineken bier momenteel op de Japanse markt inneemt. De omzet van buitenlandse bieren in Japan maakt echter een aanmerkelijke groei door. Om die reden was het zowel voor Hei neken als voor Kirin interessant een licentie-overeenkomst te sluiten. Vanaf april volgend jaar zal ons bier dan ook ter plaatse worden geprodu ceerd en verkocht door Kirin. Kirin Brewery Co. Ltd. is een bekende brouwerij in Japan. Het is namelijk veruit de grootste brouwerij-onderne ming in dat land met een omzet van circa dertig miljoen hectoliter per jaar. Daarmee behoort Kirin tevens tot de grootste brouwerijgroepen in de wereld. Voorts heeft de onderneming belangen in ondermeer de frisdran ken-, gedistilleerd-, levensmiddelen en zuivelindustrie. Ook vóór de licentie-overeenkomst kon men al veelvuldig een Heineken stand op een van de beurzen aantref fen. Op de foto's de stand op de jaar lijkse horecabeurs, de Hoteres. Dit opvallende ontwerp trok veel aan dacht. Vele bezoekers maakten dan ook van de gelegenheid gebruik in de stand een biertje te drinken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19