HUWELIJK Den Bosch W.A.M. Kerckhoffs verpakkenmet mw. S. Verdonck J.G. Taks (intern transport) met mw. S.E.A.P. Smits J. Bouwman (bottelarij) met mw. J.W. Uzeel Bunnik S.R. de Vries (marketing) met mw. N.D. Noach Horecagebieden Mw. E.J. Alberts (administratie!secretariaat, Gelderland!Overijssel) met D.H. van Heumen H.J. A. Niessen (expeditie, Limburg) met mw. A.M.J. Schaefer A.P.J. v.d. Sterren (expeditie/magazijn, Midden-Brabant) met mw. Th. Hakze H. Gerrits (expeditie, Gelderland/Overijssel) met mw. G. Oosterhuis Mw. A.H.J. Zoetekouw (administratie, Midden-Brabant) met G.A. van Vessem A.B.V. Michiels (expeditie, Midden-Brabant met mw. G.G.W.M. van Engeland Zoeterwoude H.F. Orasji (bottelarij) met mw. J.L. Tjin J. Pothoff (kwaliteitsdienst) met mw. S. Kuipers (centrale contractenafdeling) A.M. Nieuwenburg (ontwerp analyse) met mw. A.A.M. v.d. Berg (bouwbureau horeca) Mw. M.A. van Rooijen (plaatselijke administratie) met G. Pijnacker R. Smits (dienstgebouw) met mw. G. Schravendeel E. Eroglu (bottelarij) met mw. I. Süheyla C.M. Steinmann (voor- en nabewerking H.A.G.) met mw. A.E.W. Koutstaal J.W.H. Hendrikx (E.F.l. Nederland) met mw. J. Nummerdor Mw. Y.E. Vaillant (centraalsecretariaat H.T.B.) met F.E. Hoogenhout Mw. B.L. Hanneman (service laboratorium H.T.B.) met J.R. Grasman GEBOORTE Amsterdam Esther, d.v. F.B. v.d. Linden (kelders) Rachid en Said, zn.v. A. Soussi (bottelarij) Johannus M., z.v. J.S.M. Steur (kelders) Yasemin, d.v. B. Can (bottelarij) Den Bosch Jan, z.v. J.J. v.d. Linden (H.l.R.) Edwin,z.v. H.A.J.M. v.d. Meijdenberg(ver pakken) Astrid, d.v. M.J.F. Martens (verpakken) Dennis, z.v. J.W. v.d. Kallen (mechanische werkplaats) Tina, d.v. M.M.J.P. v.d. Wielen ziederij) Anita, d.v. M.H.M. Stuiver (intern transport) Matthijs, z.v. A.M.M. Klerks (bottelarij) Kim en Kevin, d. en z. v. A.W.P. Spierings (bottelarij) Bunnik Farrida, d.v. A. Najim (verpakken) Karim, z.v. M.H. Boulayoun (verpakken) Daisy-Lorraine.d.v. H.F. Winia (verpakken) Sandra, d.v. B.H.J. Onwezen (inkoop) Horecagebieden Martje G.P., z.v. M.W.M. Mulders (Horeca Tap Service, Limburg) Rob, z.v. H.P.J.M. Daniels (expeditie, Lim burg) Pieter A.,z.v. P. Louws (expeditie, West-Bra bant/Zeeland) Nynke, d.v. S. Dijkstra verkoop, Groningen! Friesland! Drenthe) Leeuwarden Jorrit, z.v. E. de Jong (technologische dienst) Marco, z.v. A.J.L. Kers (drankenbereiding) Zoetermeer Linda, d.v. L. de Korte (technologische dienst) Zoeterwoude Anout, d.v. Th.J.M. van Emmerik (storings dienst) Michel R.z.v. E.J. Trijzelaar (storingsdienst) Eveliene L.C., d.v. N.M.J. Riool (bottelarij) Wilco, z.v. W. Vooys (bottelarij) Hannah V., d.v. J.W. van Drunen (centrale inkoop) Erwin, z.v. J.F.J. Laue (P.R. ontvangstge bouw) Laure M.J., d.v. M.J. Klerks (fysisch labora torium) Tim L.z.v. G. den Hertog (marketing bier) Paula, d.v. A.N. v.d. Leede (storingsdienst) Danny, z.v. L. de Jong (storingsdienst) Margreet, d.v. B. Nijgh (garage werkplaats) Moushin, z.v. B. Sabeg (bottelarij) TimI.M.,z.v. mw. M.C.J. van Weldam-Bil- derbeek (personeelszaken internationaal) Rens.z.v. P.H. Kaay (centrale training vor ming) GESLAAGD Den Bosch H.H. Smit (T.D. brouwen) voorBedrijfselek- tronicus N.T.S. H.W.J. Jansen (intern transport) voor M.B.A. J.C.K.M. Ligt (interne dienst) voor Beveili gingsbeambte C. G. van Milt (gistkelder) voor VaPro A. Bunnik V. Garcia y Alvarez (kwaliteitsdienst) voor Produktievakman-primaire opleiding. J.E. Erenstein bedrijfsbureau) voor Bedrij fs- kundig Assistent VOA-1. Mw. M. Falek (directiesecretaresse) voor Certificate of proficiency in English. Leeuwarden J. Zweytzer verpakkenvoor Constructie bankwerker. Zoetermeer A. Lammers (administratie) voor Praktijkdi ploma Boekhouden. Zoeterwoude H. Kranenburg (storingsdienst) en W.J. Brugmans (mechanische werkplaats) voor Machinebankwerker (handbewerking) P. de Ruyter (centraal magazijn) voor E. HBO-diploma Voor Industriële Waterbehandeling: J.C. Buizer en R.B. Zalme (beiden: meet- en regelwerkplaats): J Jde Boer (storings dienst): B. Swalué (centrale training en vorming): J.E.H. van Duijn, G.W.J. de Groot, H.E. Hopman, P. Kluit, H.M.F. Muschner, A. Oosterom, C. Otto, T. Rozema en P.G.M. Valentijn (allen: energie- dienst). A. A. de Oliveira Melicio (bottelarij) voor Procesoperator A. P.A. Schlaepfer (bottelarij) voor Procesope rator B R. Smits (dienstgebouw) voor Produktievak- man. C. van Helden (dienstgebouw) voor Voortge zette Opleiding A Bierindustrie. A. Farhat (bottelarij) voor Basisopleiding operator A. P.P. Vreeswijk (brouwen) voor M.B.O. - AP/PB. J. van Puffelen en A. de Jong (elektrotechni sche werkplaats) voor Microprocessortech niek. Mw. M.S. van Hien (centrale contracten afdeling) voor propaedeutisch examen in de Rechtsgeleerdheid R.J.W. Winkelhuis (verpakken) voor Sociale Wetgeving. J. Harteveld (verpakken) voor Produktievak- man. H.N. Smit (storingsdienst) voor Hydrauliek en Pneumatiek A. ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch C.J. Laros (intern transport) J.F.M. van Tilborg (verpakken) Bunnik R.J. van Ee (verpakken) Horecagebieden J.P.P. Bindels (verkoop, Limburg) Mw. A.J.M. Wijninga-van Vliet (secretaresse hoofd hor.geb. Den Haag) Mw. I. de Graaf-Klein (administratie, Rotterdam) Mw. M.A. de Man-Sinjorgo (verkoop, Rotterdam) Zoeterwoude Mw. C. Rietmulder (bureau ondernemingsra den) Mw. H. Oosterman-Schreuders (extern transport) Mw. M.A.C. Verhey-de Greef (planning en werkvoorbereiding) A.S. Raaphorst (centrale inkoop H. T.B.) Mw. J. Wijnen-van Velzen kantoorkantine BUITENLAND Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer A.M. Th. Warmerdam is op 24 oktober naar Schiltigheim gereisd en vervult de functie van Electrical Installation Supervi sor. Zodra er huisvesting is gevonden zal zijn gezin zich bij hem voegen. De heerA. Nijhof zal op 3 januari 1984 naar Schiltigheim vertrekken om daar tot eind augustus de functie van Montagespecialist te vervullen. Dreher S.P.A. ITALIË De heer Th.A. de Man is op 20 oktober definitief uit Korea vertrokken. Per 1 november is hij werkzaam bij Dreher in Milaan als Production Manager. De heer L. van der Male is op 2 november naar Popoli vertrokken. Hij was daar voor ongeveer 6 weken werkzaam als Montagespe- cialist. Nocal S.A.R.L./EKA S.A.R.L. ANGOLA De heer J. de Jager is begin december definitief uit Angola vertrokken en met zijn gezin naar Rwanda gegaan om de functie van Réorganisateur des Magasins op zich te nemen. Het verlof van de heer AZwart is gepland vanaf 12 november. De heer J.A. Weijers is op 4 december voor 5 weken met verlof uit Dondo gekomen. De heer K. van der Brug en zijn vrouw komen met kerstverlof van 21 december tot en met 5 januari 1984. Kumasi Brewery Ltd. GHANA De heer P. Kool vertrekt op 2 januari a.s. als opvolger van de heer A.J. Kraayo naar Kumasi. De heer Kool wordt Brewery Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Op 26 oktober is de heer P. AM. Heemskerk, die de heer C. D. M. Koopmans tijdens diens verlof verving, naar Nederland teruggereisd na terugkeer van de familie Koopmans in Lagos. De heer en mevrouw W. Kool zijn 17 oktober definitief uit Lagos vertrokken. De familie J. van der Wel keerde op 15 november definitief terug uit Ibadan. De familie H. Otter is na verlof op 11 november teruggereisd naar Nigeriawaar de heer Otter als Production Manager werkzaam zal zijn. De heer W. G. Regtien is op 11 oktober definitief uit Lagos teruggekeerd. Medio november is hij naar Dondo- Angola vertrokken om daar de functie van Chef de Bouteillerie van de heer J. de Jager over te nemen. De heer en mevrouw C. Allporfajn 8 oktober met verlof in Engeland aangekomen. De heer en mevrouw H. de Sitter zijn na genoten verlof op 17 oktober teruggekeerd naarIbadan. Wordt vervolgd op pag. 22. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18