Ik ben er bijna zeker van dat het bier dan in poedervorm of als pil op de markt gebracht zal worden. Even ermee onder de kraan en men heeft een voortreffelijk glas bier". Wat de herenmode betreft, zullen de stropdassen geheel verdwenen zijn". "In 1984is de tijd aangebroken, dat er voor auto's geen plaats meer is om te rijden - vervanging van de auto en de start met het privébezit van een vliegtuigje". "De mode in dat jaar zal strak zijn met gebruikmaking van veel plastic en nylon". "De auto zoals we die nu hebben, is ook aan het veranderen zowel motorisch als naar uiterlijk. De electro motor zal het daarbij wel winnen van de verbrandingsmotor". "Net als er nu overal benzinestations staan, zalmen straks langs de weg terecht kunnen het omwisselen voo van accu's". "De metro zal onssnel naar alle richtingen kunnen brengen, dus geen parkeerproble men meer". "Ook de Hoovercraft zal niet meer weg te denken zijn". "De mode zal worden beïnvloed door de kleding van kosmonauten, astronauten en argonauten". 'In 1984zal papieren kleding tot de mogelijkheden gaan behoren (dus een 'weggooiverpakMng' erbij)" "Zoals ik de mode zie, wordt die geïnspireerd door de conservenindustrie. Blikverpakking is de methode, dit wordt in 1984 de grote mode". IO OU l ~n~t 7 1984 heeft een magische klank. Voor diegenen die het boek '1984' van George Orwell hebben gelezen, zelfs een enigszins beklemmende. Nu, op de drempel van dat fameuze jaar, leek het ons aardig even stil te staan bij het komend jaar. Temeer daar vijftien jaar geleden aan zestien medewerkers de vraag werd voorgelegd hoe zij dach ten dat de samenleving er uit zou zien in 1984. Hun antwoorden werden in 1968 gepubliceerd in het kerstnummer van Het Spongat, het personeelsblad van de Amstel Brouwerij. Daarbij kwamen onder meer de mode en het vervoermiddel aan de orde alsmede het bierverbruik per hoofd van de be volking en de vraag of het bier als zoda nig en het assortiment in z'n geheel ve le veranderingen zou ondergaan. Of de toekomstverwachtingen nu beïn vloed zijn door George Orwell of door de in 1968 reeds snel voortgaande au tomatisering, feit is dat vele onder vraagde medewerkers een samenle ving voorspeldendie er heel anders uit zou zien dan in '68 zelf. Zo'n vijftien jaar op een heel mensen leven is niets, zou je kunnen zeggen. Toch kan er in zo'n periode veel gebeu ren. Met name als we denken aan de nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die z'n intrede deed, zowel bij ons thuis als in het bedrijfsleven. We hoeven het er niet uitgebreid over te hebben, u kent ze allemaal want op ieder gebied komt u ze tegen: stereoto rens, videospelletjes, schaakcompu ters, tekstverwerkingsapparatuur, elektrische heftrucks, automatische besturing van de bottelarijhet zijn ele menten die eenieder vertrouwd voor komen en niet meer weg te denken zijn uit ons leven. Hoe de medewerkers, op wiens vooruitziende blik vijftien jaar geleden een beroep werd gedaan, over 1984 dachten, heeft u op de twee voor gaande pagina's kunnen zien. De illu stratie spreekt bijna voor zich. Het is een beeld van ons dagelijks leven in 1984, zoals dat uit Het Spongat van 1968 kan worden gedestilleerd. We hebben ons daarbij laten leiden door uitspraken die een futuristisch karak ter hadden. Enkele daarvan ziet u op deze pagina afgebeeld. Wellicht bren gen ze u op dit moment in de verleiding erom te glimlachen. De redactie die over 25 jaar een kerstnummer van Vers van 't Vat moet maken, zou het echter wel eens zeer reëel kunnen vin den. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17