"In de prijzen" kwartaalprijs ideeënbus De heer Burgers (links) neemt z'n prijs in ontvangst. Vóór de trekking van de kwartaalprijs werden op 14 oktober nog twee grote prijzen uitgereikt. Eén prijs ontving de heer G. Burgers, werkzaam in de afdeling verpakken in Den Bosch, die met zijn idee de maxi male beloning van f 10.000,- verdiende en een geschenk De heer Scheltema overhandigt de doppendoos aan de heer Boeren, geheel rechts de heer Grever. uit de bijbehorende catego rie. Zijn idee had betrekking op de besparing van pallets blik. Door het plaatsen van een extra fotocel op de transportwagen is het nu gegarandeerd dat er geen pallets meer over de baan vallen. Dit is een besparing van minimaal 2 pallets blik per week. De tweede grote prijs ging naar de heren J. Grever en K. Boeren, beiden werk zaam in de mechanische werkplaats in Den Bosch die samen een bedrag van f 4.725,- wonnen met een cadeau natuurlijk. Hun idee hield in om zelf acht ploegen (die toch vervangen moesten worden) zodanig aan te passen, dat er minder slijtage is op de aluminium flessenhouders van de rinsers. Er is dus voor iedere fles een correcte afstelling mogelijk. Amsterdam C. Lucke, storingsdienstf350,- Den Bosch T. van Tilburg, T.D. verpakken en opslagf 160,- W. Geurtsen/A. van Osch, storingsdienst f 100,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam A.A. Geldhofdistributie Bullewijkf 25,- S. de Jongh, bottelarij f 50,- Den Bosch P. van Son, bottelarij f 50,- P. van Schijndel, bottelarijf 50,- W. Lensen/A. v.d. Wijst, bottelarij f 50,- C. v.d. Wiel/P. Beks, bottelarij f 50,- Op 14 oktober verrichtte ir Scheltema in Den Bosch de 3e trekking van de kwartaalprijs in de Ideeënbusactie. Totaal kwamen er in de periode van 1 juli tot 1 oktober 60 ideeën voor in aanmerking waarvan 15 uit Amsterdam, 7 uit Bun- nik, 12 uit Zoeterwoude en 26 uit Den Bosch. De heer Scheltema had snel uitgerekend dat Den Bosch met 44% van de ideeën de grootste kans had voor de prijs in aanmer king te komen. Dit was echter niet het geval. De gelukkige prijswinnaar werd de heer S. de Jongh, werkzaam in de ver pakkingsafdeling in Amsterdam. De heer Scheltema belde direct zijn collega in Amsterdam, bedrijfsleider Bremer, om hem hiervan op de hoogte te stellen. Vier dagen later volgde de prijsuitreiking. In aanwezigheid van een delegatie van de ideeënbuscommissie werd door ir. Bremer de prijs, een vakantie-arrangement in een van de bungalowparken van Sporthuis Centrum ter waarde van f 1.500,-en f 500- zak geld, symbolisch overhandigd. Een zichtbaar aangenaam verraste heer De Jongh (links op de foto) nam blij zijn onverwachte prijs in ontvangst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14