25 E.H.B Sinds enige jaren plaatsen wij in Vers van 't Vat geen berichten of foto's meer van diploma-uitreikingen Daartoe is destijds besloten omdat het aantal mensen die met goed gevolg een bedrijfsopleiding afsluiten, steeds groter werd èn omdat er velen zijn die in de eigen tijd en op eigen kosten een cursus volgen, over wie niet wordt geschreven. Wie voor een opleiding slaagt, die door het bedrijf nuttig of noodzakelijk wordt geacht, staat uiteraard vermeld in de rubriek Kroniek. Bij uitzondering nemen we hieronder een berichtje op over de uitreiking van E.H.B.O.-diploma's in Den Bosch. Het aardige is namelijk dat in het jaar dat de afdeling E.H.B.O. van de Bedrijfs Zelf Bescher ming in Den Bosch 25 jaar bestaat, 25 diploma's zijn uitgereikt aan de 25 cursis ten. DezeE.H.B.O.'erszijn werkzaam op diverse afdelingen van de Bossche vestiging. Hun deelname aan de cursus vloeide niet voort uit hun werkzaamhe den, maar was op vrijwillige basis. Het was tevens voor het eerst dat de cursisten in Den Bosch zijn opgeleid door instructeurs die zelf werkzaam zijn bij de brou werij. "Erst dacht ik: wat moet er van terecht komen? Maar 25 op examen en 25 geslaagd, spreekt voor zich. Daarvoor dank aan diege nen die zich hebben inge zet", sprak de heer E.D. Veen, hoofd van de B.Z.B. De heer J. Visseren dankte vervolgens namens de hele groep geslaagden de instruc teurs. Daarbij zei hij dat de cursus toch pittiger was geweest dan men aanvanke lijk had gedacht. Op de foto de heer E.D. Veen (4e rijlinks) met instructeurs en 23 van de geslaagde cursisten. In de colamarkt ontwikkelt zich iets nieuws: de cafeïne vrije cola. De toenemende vraag hiernaar was voor Vrumona aanleiding om een cafeïnevrije versie van Pepsi-Cola op de Neder landse markt te brengen onder de merknaam Pepsi Free. Voor wie geen cafeïne wil Er blijken consumenten te zij n dieom welke reden dan ook, de voorkeur geven aan een cafeïnevrije cola. De verwachting is dat, mede als gevolg van de reclame ondersteuning van cafeïne vrije cola's in de nabije toekomst, de groep consu menten die cafeïnevrije cola wil, zal groeien. Als voorbeeld van de te verwachten groei kunnen de Verenigde Staten dienen. De cafeïnevrije cola's hebben zich daar sterk ontwikkeld. Achttien maanden na de introductie ervan, bleken ze goed te zijn voor 13% van het cola volume aldaar en de helft hiervan was extra omzet. Pepsi Free doet het in Amerika uitstekend want met een aandeel op de cafeïnevrije colamarkt van 52% is zij de marktleider. Dit toont aan dat de smaak van Pepsi Free in de Ver enigde Staten hogelijk wordt gewaardeerd. Vru mona is er zeker van dat ook de Nederlandse consument Pepsi Free op prijs zal stellen. In januari kunt u kennis maken met Pepsi Free. Boven het normale rantsoen kunt u dan op vertoon van uw bestelkaart een krat met literflessen Pepsi Free afnemen tegen de speciale prijs van f 9.50 (exclusief statiegeld). 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10