Voor de feestelijke viering van het 50-jarig import jubileum van Heineken in de Ver enigde Staten bezochten de heer en mevrouw Van Munching eind september, vergezeld van 46 medewerkers, Nederland. Voor hen was een uitgebreid programma samengesteld dat behalve in brouwerij be zoeken voorzag in een recreatief verblijf. Op woensdag 28 september vond de officiële huldiging van het 50-jarig jubileum plaats. De fotoreportage van die dag treft u op deze pagina's aan. Een speciaal gedecoreerd blik en een speciaal jubileumglas gaven de feestelijkheden een extra accent. 's Avonds vond er in het Amstel Hotel in Amsterdam een diner voor alle gasten plaats. Voorafgaande daaraan maakten de heer en mevrouw Heineken kennis met de Van Munching medewerkers. In de kantines van onze vestigingen werd op woensdag 28 september een speciaal Amerikaans sfeertje gecreëerd. Eenieder kon gratis een Amerikaanse snack proeven. kt*UNCHl nGi In gezelschap van algemeen directeur bier P.P. Snoep komt de heer Van Munching een kijkje nemen bij de hot- dogs. Tijdens het diner bood de heer Van Munching een kristal len adelaar, het symbool van de Verenigde Staten, aan de heer Heineken aan. Bij deze gelegenheid kondigde de heer Van Munching aan een bedrag van één miljoen dollar te schenken voor de res tauratie van het Vrijheidsbeeld in New York. Hamburgers, hotdogs, export bier, milkshakes en Pepsi- Cola vonden die dag gretig aftrek.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9