Heineken Jazzfestival Rotterdam Het idee om als Heineken in Rotterdam een jazzmanifestatie te organiseren bestond reeds enige jaren. Het was zeker niet de bedoeling bestaande evenementen op dat gebied te evenaren, laat staan te overvleugelen. Opzet was slechts in de Maasstad een extra aanzet te geven voor een plezierige activiteit met medewerking van de stedelijke overheid en het plaatselijke bedrijfsleven. Op initiatief van Heineken kwamen dit voorjaar gemeente, plaatselijke horeca en andere bedrijven bij elkaar om te praten over een j azz festivalBinnen een half j aar werd dat realiteit en konden vele duizenden jazzliefhebbers uit Rotterdam en verre omgeving zich gedurende drie dagen 'onder dompelen' in een unieke sfeer. Rotterdam: weliswaar de grootste havenstad van de wereld, maar met een teruglopend aantal inwoners (momenteel 558.837), met een grote werkloosheid, met het image van een stad waar weinig te beleven valt. Jazz: een muziekvorm bestaande uit een melodie, gebaseerd op een vast accoordenschema waarop door musici vrij wordt geïmproviseerd. Jazz niet verstard, maar levendig. Jazz betekent beweging, inspiratie, improvisatie. Festival: een groot muziekaal feest. Heineken: natuurlijkheerlijk helder Heineken. Op 8, 9 en 10 septem ber klonken de jazzklanken in Rot terdam; op straat, in een speciale jazzfestivaltram met een tweekraanstapin- stallatie, in ruim vijfenveer tig café's en tot slot in het Hilton hotel en de Harbour Jazzclub tijdens de "Jazz- night". Gedurende de Kroe gentocht had het publiek een ruime keuze uit oude en moderne jazz. Vele liefheb bers wandelden of namen de gratis jazzbus. De donder dagavond. die doorgaans in Rotterdam een rustig en stil karakter heeft, kenmerkte zich nu door een grote bedrijvigheid. De kroegen tocht kreeg op vrijdagavond (koopavond) een extra dimensie door de Streetpa- rade uitgevoerd door acht dixielandbands van varië rende omvang. Het festival had haar hoogtepunt op zaterdag 10 september. In de middaguren opereerden de dixielandorkesten weer. Op de hoeken van straten en onder vele luifels swingde het de pan uit voor een enthousiast publiek. Helaas werkte het weer niet mee. Striemende regenbuien ver- gezeld van stevige windsto ten dreven publiek en musici naar binnen in café's en win kels waar men onverstoord verder ging, tot de zon iedereen weer naar buiten noodde. De Jazznight vormde het sluitstuk van het festival. De toeloop van belangstellenden was over- 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6