SPECIALE ONTVANGSTEN Niet alleen het personeel maar ook de commerciële relaties van de brouwerij in Den Bosch zijn bij de vie ring van het 25-jarig bestaan betrokken. Zoals u in het vorige nummer hebt kunnen lezen, zijn ook thuisver- bruik- en horeca-afnemers alsmede de Heineken en Amstel agenten op de brouwerij ontvangen. Hen wachtte onder meer een rondleiding door de brouwerij hetgeen uiteraard werd omlijst met een gezellig samen zijn, waarbij een drankje en een hapje werden aange boden. Op de foto boven een aantal thuisverbruikrela- ties in de Cambrinuskelder, op de foto onder Heineken en Amstel agenten in de brouwzaal. Aandenken Een stoffelijke herinnering aan het 25-jarig bestaan van de brouwerij wordt gevormd door een bierpul met spe ciale inscriptie die alle medewerkers en medewerk sters van de Bossche vesti ging hebben gekregen. Daarnaast heeft de perso neelsvereniging nog een bijzondere gift gekregen van de directie: een bedrag waarmee de inventaris van het ontspanningscentrum kan worden aangevuld. Gezellig De feestruimte bestond feitelijk uit twee bij elkaar getrokken zalen. Diegenen lie liever rustig met collega's vilden praten dan te dansen ip de muzikale tonen van de Silvio's, hadden daarvoor Jan ook prima de gelegen- ïeid in dat gedeelte van de aal, dat normaliter als largedeelte dienst doet. Zo ontstonden vele groepjes van mensen die zeer genoeg- lijk met elkaar nieuwtjes uitwisselden. "Bijzonder gezellig" was de algemene reactie op deze instuif ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de brouwerij waar zij werken. "Nog leuker dan het personeels feest", was zelfs de mening van sommigen. En dat het cht gezellig werd gevonden leek aan het einde van de middag. Niet, zoals het irogramma aangaf, om vijf uur maar om zes uur ver rokken namelijk de laatste gasten uit het Heineken Ontspannings Centrum.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5