Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Halfjaarci jfers bekend 4 Personeel vierde 25 jaar Den Bosch 6 Heineken Jazzfestival deed Rotterdam swingen 8 Festiviteiten rond Van Munching in Nederland 10 Nieuws uit de bedrijven met o.m.: 12 Interview met J. van der 14 Nieuwe tennisbanen in 15 Terugblik op de Vierdaagse; 16 J.W.F. Buyzer uit Zoeterwoude: bezeten van autoracen 18 Parlant du vin, Portugese wijnen 4 20 Nieuws uit het buitenland met o.m.: Overname San Miguel; Nieuwe Heineken krat in Noorwegen; 22 Eén uit 6-duizend: J.W. Schipper uit Zoeterwoude 23 Ideeënbus 24 Heineken Shop 25 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Er zijn liefhebbers van jazz die héSÖ aan deze muziek een heilzame Rotsen, werking toeschrijven. Klan ken van j azzmuziek brengen jeer weer bovenop, zorgen voor een swingende, vrolijke stemming, maken het humeur zonnig of geven rust en inspiratie in een druk leven. 'Doctor Jazz', zo zegt zelfs een muziekstuk, is in het leven onontbeerlijk. Hoewel Rotterdam bepaald geen patient is, heeft de stad onlangs toch een oppeppende injectie gekregen op het gebied van gezellig heid met als serum: het Heineken Jazz Festival. Zie pag. 6/7 Nieuwe correspondent Uitbreiding waterstation Den Bosch; Zwarte Kip bij Bokma; Ventilatiesysteem in Amsterdamse bottelarij Zee over de activiteiten bij de G.W.N. Zoeterwoude; Terug in de tijd Bokma personeel reisde naar Drenthe Tweede bottelarij in Bralima assortiment uitgebreid 34e jaargang nr. 8 Oktober 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Op 26 augustus nam onze correspon dent bij Bokma, de heer B.W. Sie mens, afscheid van het bedrijf. Daar mee kwam ook een einde aan zijn cor respondentschap voor ons personeels blad. De heer T. Zwaagstra die hem als bedrijfsleider van Bokma Leeu warden is opgevolgd, heeft zich bereid verklaard dit correspondentschap in de toekomst te vervullen. Wij willen derhalve de heer Sie mens hartelijk danken voor zijn jarenlange bijdragen aan ons blad en hem prettige, gezonde jaren toewensen. Tevens heten wij de heer Zwaagstra van harte welkom en hoperrdat hij met plezier vele Friese nieuwtjes aan u zal doorgeven. Redactie en redactiecommissie Bij de voorpagina: Een sfeervol optreden van de La Vida Jazzband in de Harbour Jazzclub tijdens het Heineken Jazzfestival in Rotterdam. Bij de achterpagina: De heer B. Smit van brouwerij De Sleutel (Dordrecht) zeeft de gist voor bovengistend bier. De foto dateert uit de jaren dertig. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/84 dienen uiterlijk 9 december a.s. en voor 2/84 7januari 1984 bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2