Gezellig Promo-dorp bij E.K. hockey Brouwerspaarden uit Engeland in Rotterdam Unieke modeshow onder Heineken parasols Was Heineken al eerder dit jaar als sponsor betrok ken geweest bij een groot hockey-toernooi, ook in augustus was dit op duidelijke wijze het geval. In navolging van vele paardesportevenementen was er nu ook voor het eerst een 'Promo-dorp' op het terrein naast het Amstelveense Wagener stadion, waar zich de Europese Kampioenschappen Hockey voor landenteams afspeelden. Dit Promo-dorp bestond uit tenten van de sponsors aan dit kampioen schap, waarin men de produkten van de desbetref fende sponsor kon kopen. Natuurlijk was ons concern erbij. De vele vanen, vignetten en parasols lieten daarover geen twijfel bestaan. Maar ook achter de schermen was de reclame servicedienst actief geweest. Zo was bijvoorbeeld het Heineken perscentrum geheel door die afdeling aangekleed en voorzien van wanddecoraties met de bekende oude geveltjes. In dat centrum hadden onze vaderlandse journalisten het uiteraard extra druk, nadat de Nederlandse hockeyers in de finale hun tegenstan ders uit de Sovjet-Unie hadden verslagen. Dat het na afloop van de finalewedstrijd druk werd in het Promo-dorp, omdat vele supporters op dit succes het glas wilden heffen, zult u begrijpen. Tijdens het 36e CHIOging de Zwitser Gabathuler als enige foutloos rond in de twee manches en de barrage om de Grote Prijs van Rotterdam. Daarmee had hij alle recht op de Heineken prijs, die voor deze wedstrijd was uitgeloofd. Samen met de Rotterdamse wethouder Van der Have reikte mevrouw Coebergh de prijzen uit aan de beste combinaties. Een aardig detail voor de paardeliefhebbers was het optreden van de vier Whitbreadpaarden. die tussen de verschillende rubrieken door de Heineken spanwagen in de ring rondtrokken. Ook voor het C.H.I.O. waren deze machtige Shires al ruimschoots in de Maasstad te bezichtigen geweest, toen zij -eveneens voor de Heineken spanwagen- door Rotterdam liepen om de inwoners op het concours hippique attent te maken. Tijdens het "Holland Art Initiative", een driedaagse kunstmanifestatie die zich eind augustus in Eindho ven afspeelde, werd de grootste modeshow ter wereld vertoond. Zestig mannequins toonden dansend over het voetbalveld van het PSV-stadion 150 nieuwe creaties van modeontwerpster Fong Leng. De tribunes waren bezet door ruim 15.000 toeschouwers. Tijdens de pauze sloegen de weergo den toe. Een geweldig onweer barstte los en even dreigde de tweede helft van de modeshow letterlijk in het water te vallen. Fong Leng besloot echter dat de show door moest gaan en even later verschenen de mannequins opnieuw op het veld. Zij werden beschermd door tientallen Heineken parasols, die door de organisatie in allerijl het stadion waren binnengebracht. Met een daverend applaus toonde het publiek haar waardering voor deze oplossing. De show ging door, maar toen na 20 minuten de slagre gens ook de geluidsinstallaties stillegden moest toegegeven worden aan de macht van het water. Het was overigens niet de enige keer tijdens dit festival dat Heineken deel uit maakte van de show. De avond daarvoor verscheen Joe Cocker in een Heineken v t-shirt op het toneel om voor 15.000 toeschou- wers een concert te geven 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 29