In memoriam E. VAN DER ZEEP In memoriam C.M. WITTENTROP- VAN DER BURG Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer F. Bloemendaal is op 22 augustus naar Moundou vertrokken om de functie van mecanicien te vervullen. Nocal S.A.R.L. ANGOLA De heer G.J.A. Borggreve en mevrouw Hermelink zijn op 4 septem ber met verlof uit Luanda gekomen, evenals de heer en mevrouw K. van der Brug. Beide verloven duurden tot begin oktober. South Pacific Breweries Ltd. PORT MORESBY/PAPUA NIEUW-GUINEA DeheerB./LA. Brandt is op 5 septem ber naar Port Moresby vertrokken om daar de functie van Executive Engineer te vervullen. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer en mevrouw AFerdinandus zijn op 16 september met verlof gekomen vanuit Jakarta. Het voorne men is eind oktober terug te keren. Refrigerantes minas Gerais Ltda. BELO HORIZONTE/BRAZIIË Het gezin L. Mengoli is op 1 september vanuit Curasao vertrokken naar Brazilië. De heer Mengoli gaat daar de functie van Executive Manager vervul len. Oriental Brewery SEOUL/ZUID KOREA De heer C.B. van Driel van Wagenin- gen is in de eerste week van oktober met verlof gekomen van Oy Mallas- juoma in Finland. Na zijn verlof vertrekt de heer Van Driel van Wage- ningen naar Zuid-Korea, waar hij de functie van Technological Consultant bij Oriental Brewery zal vervullen. DANKBETUIGINGEN Onze hartelijke dank, ook namens de familie, aan de directie en aan mijn collega's voor de prachtige bloemen, de enveloppe en voor de fijne middag waar we met plezier aan terug denken H. van Hamond en echtgenote Gaarne wil ik iedereen bedanken, die mijn afscheidsreceptie op 1 juli jl. voor mij onvergetelijk maakte. Het was erg leuk en ongedwongen en vooral dat laatste deed mij erg goed. Het gaat jullie allen goed en in ieder geval tot ziens. L. Beckers Mede namens mijn echtgenoot wil ik de directie hartelij k bedanken voor het prachtige bloemstuk en het dranken pakket, dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. M. Deichmann-Kalee Veel dank aan allen, die hebben meegewerkt om onze 55-jarige trouw dag tot een onvergetelijke dag te maken. K. H. Jansen en M.J. P. Jansen-Looker- man Hiermee bedank ik eenieder die mij tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst heeft verrast en verwend met cadeaus en goede wen sen. Christel Faasen Voor uw blijk van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van Ever- hardus Jacobus (Evert) Veenhof, betuigen wij u onze welgemeende dank. Uit aller naam: M. C. Veenhof-Ot Hierbij wil ik, mede namens mijn kinderen, iedereen van harte danken voor het medeleven en voor de belang stelling die ik heb ondervonden na het overlijden van mijn echtgenoot. Mevrouw E. v.d. Zeep-van Cauter OVERLEDEN Groot was de verslagenheid na het bericht dat de heer E. van der Zeep op 7 augustus jl. plotseling was overleden op 57-jarige leef tijd. Ruim 24 jaar was hij in dienst van ons concern in diverse administratieve functies. Laat stelijk was hij werkzaam als groepsleider van de administratie in het horecagebied Limburg. Nooit heeft hij, en met hem zijn gezin, er een probleem van ge maakt om naar een andere vesti ging te verhuizen als dit in het be lang was van het bedrijf. In al die jaren hebben wij de heer Van der Zeep leren kennen als een goed collega en mens, die zich altijd ten volle heeft ingezet. Met name de Limburgse collega's, met wie hij de afgelopen tien jaar werkte, zullen hem missen. Wij wensen mevrouw Van der Zeep en de kinderen van harte al le sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Op 8 september jl. overleed nog vrij onverwachts op 57-jarige leeftijd mevrouw C.M. Witten- trop- van der Burg. Mevrouw Wittentrop is op 1 november 1962 in dienst getreden van Amstel Brouwerij N.V. Via enige interne overplaatsingen maakte zij sinds medio 1980 deel uit van het Horecagebied Den Haag, waar zij de functie Mede- werkster Debiteurenadministra tie vervulde. Hoewel zij met een ernstige ziekte te kampen kreeg, heeft zij steeds hiertegen gevoch ten met veel wilskracht en door zettingsvermogen. Deze eigen schappen, naast een overweldi gend enthousiasme voor haar functie, maakten haar tot een geliefd collega die node gemist zal worden. Dat zij moge rusten in vrede. De heer P.J. SCHELTES (85) is over leden op 14 juli. De heer Scheltes trad op 1 april 1921 in dienst bij de Amstel BrouwerijDe heer Scheltes verrichtte onderhoudswerkzaamheden bij hore cazaken in Amsterdam. 23 januari 1963 ging hij met pensioen. Op 16 juli 1983 is mr. K.L. BEYEN (91) overleden. Op 1 januari 1919 trad de heer Beyen in dienst bij Heineken. De heer Beyen was algemeen procura tiehouder van de vennootschap, hoofd van de juridische afdeling en directie secretaris. Tot de datum van zijn pen sionering op 1 juni 1960 was de heer Beyen tevens voorzitter van de redac tiecommissie van Vers van 't Vat. De heer J. PETERS (66) is op 14 augustus overleden. De heer Peters trad op 1 oktober 1970 in dienst van Vrumona, waar hij werkzaam was in de bottelarij1 oktober 1973 werd de heer Peters in de Heineken Invalidi- teitsregeling opgenomen, en hij werd op 1 juli 1982 gepensioneerd. Op 8 september is plotseling overleden de heer L.W.K. MELS (47). De heer Mels was in dienst van Heineken sinds 7 september 1970 en was werkzaam in de afdeling verpakken van de brouwe rij in Den Bosch. 1 november 1976 werd de heer Mels opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27