f O ©O O CO O© (vervolg van pag. 23) Elwin, z.v. mw. A. Bolink-Wilgenhof (centraleinkoop HTB) en G.G. Bolink proces development/procestechniek) Fenno O., z.v. R.L. de Jong (service laboratorium) GESLAAGD Den Bosch H.H. Smit (T.D. brouwen en energie) voor Leergang Industriële Elektronika (NTS). Bunnik B.M. v.d Weijden (verpakken) voor het diploma Adspirant Bedrijfstechni- cus levensmiddelenindustrie. Horecagebieden R.J. Smeets (verkoop, Amsterdam Utrecht) voor het diploma Manage ment. Voor het Praktijkdiploma Boekhou den: P.J. Schaperkotter (administratie, Amsterdam/Utrecht) en mw. H. Remeeus-Stolk (administratie, West- Brabant/Zeeland) Zoetermeer R. Mahieu administratievoor Prak tijkdiploma Boekhouden. Zoeterwoude Voor Moderne Bedrijfsadministratie: P. v.d. Gust en J.W.M. Schijf (beiden: plaatselijke administratie). J.M. Dullaart (H.A.G.) voor Fortran T.4. P. in 't Hout en B. A.M. Dieben beiden: H.A.G.) voorS1 Organisatie en Informatieverzorging. R.A.M. Douque (bedrijfsbureau) en mw. W.M.J. Kortekaas-Schrader (H.A.G.) voor Praktijkdiploma Boekhouden. A.M. Nieuwenburg (H.A.G.) voor B2 Gegevensbanken. R.E.M. Lionarons verkoop bier) voor Assistent Marketing Manager. Mw. M.C.H. Soeterbroek (horeca algemeen) voor Staatsexamen VWO. J.T.M. Wagemakers (research) voor Tentamen Waterchemie. P.A. Harteveld (biochemisch en microbiologisch laboratorium) voor examen Technisch Chemicus. Mw. J. v.d. Steen (secr. corresponden tie) voor Conversatie Engels. M. Verschuren (vertaalafdeling) voor Akte van Bekwaamheid A in de Duitse taal. D. Berveling en M.H. Snaterse (beiden: constructiebureau) voor Corrosie CCP1. Mw. L.M. van Tol (centraal secreta riaat) voor Nederlandse Bedrijfscor- respondentie. Mw. C. van Zanten-van Leeuwen (centrale inkoop) voor Duitse Bedrijfs- correspondentie. G.H.J. v.d. Ploeg (afvalwaterzuive ringsinstallatie) voor Wiskunde (MTS Werktuigbouwkunde) J. Pothoff kwaliteitsdienstvoor Kwaliteitscontrole en Specificaties van verpakkingsmaterialen Voor MTS Inleiding tot de Besturings techniek: J.J.A. de Waal en G. van Winkel (beiden: elektro werkplaats). R. van Rooyen (intern transport) voor de cursus Basis Nederlands. M.J. Opdam, N.G.J. van doorn en Y. van Ovost (allen: kwaliteitsdienst) voor het examen Analist. S. Sijmonsma (interne dienst) voor GebruikBedienen en Onderhoud van Persluchtmasker. Voor Hydrauliek en Pneumatiek A: A. Hoek (mechanische werkplaats) G.J. v.d. Berge, G.C. van Heumen en M.H. van Deursen (allen: storings dienst) Voor Meet- en Regeltechniek A: H.W. Kort en W. v.d. Plas (construc tiebureau tekenkamer werktuigbouw)-, A. de Vos, H. Stend, F.H. Loeber, J. Kuiken, J.E. van Dobben de Bruyn, A. v.d. Bogaart, P.P. van Zeijl, P. J.M. Zandvliet en J.M. Pfeiffer (allen: storingsdienst) E.W. Codrington (dienstgebouw) voor Procestechniek, operator B. A. van Duijn (storingsdienst) voor Middelbaar Elektronikus. Voor Elektrisch schakelen besturings techniek: C. Duivenvoorden, A. Hoek. C. van Westrienen en A. Meijer (allen: mechanische werkplaats) -, F. van Dillen, M.L. Slisser en H.K.M. Arens (allen: verpakken)-, C. Klaver, R.O. Tjho, G. van Hartevelt en J. Hiemstra (allen: brouwen)-, R.C. Plasmeijer, A. v.d. Meer, R.A. Huisman, L. Szabo, A. Bervoets, J. Gressie, W. Mensen, Th. Emmerik en W.R.A. Ritsema (allen: storings dienst); G.H. Dros (dienstgebouw). M.N. Teixeira (garage werkplaats) voor Avond-A-cursus Motorvoertui gentechniek. Voor Bedrijfsbrandwacht: C. Ouwer- sloot, J. Bruines en P.J. van Sas (bewaking); M.H. van Deursen, M.P.A. Roelands, A.K.C. Keizer, C. van Dijk, E.P. Oosterbaan, B.M.A. Geijsen, G.J. v.d. Berge, G.C. van Heumen, H.J. Smit en S.J. Wijnberg (allen: storingsdienst) ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. M.E.M. Streutker-van Heese management development) Den Bosch M.J.M. Simons (centraalmagazijn) Bunnik B. Hoekstra (verpakken) Mw. M.E.T. de Groot-Spee (expedi tie) Mw. J. Verdonk-Vreeburg (reclame en promotions) C.A.M. Eijkens (speciale markten) Zoetermeer Mw. G.M. Boerefijn-v.d. Heijdt (interne dienst, communicatie) Zoeterwoude Mw. A. Bolink-Wilgenhof (centrale inkoop HTB) BUITENLAND Heineken France S.A. SCHILTIGHEIM/FRANKRIJK De heer/1, van der Est is op 29 augustus vertrokken naar Schiltigheim om daar de functie van montageleider te vervullen. Op 22 september volgde de heer J. G. van Dalen met zijn gezin om aldaar gedurende ongeveer een jaar de functie van Project Manager uit te oefenen. Bralima S.A.R.L. ZAIRE De heer Th.A.M. Krebbeks is op 26 augustus met verlof gekomen uit Bandundu. Hij was goed op tij dom de geboorte van zijn zoon Charles op 3 september mee te maken. De terug keer van het voltallige gezin naar Zaire, maar nu naar Kinshasa, werd bepaald op de tweede week van oktober. Het gezin L.P. Jolie is na verlof op 1 september weer naar Bandundu teruggekeerd. De dames Kroonen en Mulder zijn met hun kinderen definitief teruggekeerd uit Kisangani. De heer L. van der Male is op 31 augustus definitief teruggekeerd uit Kinshasa. De heer M. Muilwijk uit Kinshasa heeft van 27 augustus tot 1 oktober verlof gehad. De heer C.L.A. Peterse is op 8 septem ber definitief uit Kisangani gekomen. De heer Ch. Tavernon is op 18 augus tus vertrokken naar Kisangani om daar de functie van Chef d'Agence te vervullen. Zijn gezin volgde hem op 13 september. Het verlof van de heer P.J. Kemp is gepland van 4 oktober tot 4 december. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer P.A. M. Heemskerk is met zi)t\ gezin op 24 augustus naar Lagos vertrokken, waar hij tijdelijk de brouwerijmanager vervangt. Deheet JMMLuk is op 5 september naar Kaduna vertrokken om daar de functie van Installation Specialist te vervullen. De heer P. Murli en echtgenote zijn op 19 september naar Nigeria vertrokken. De heer Murli zal in Lagos de functie van Electrical Engineering Instructor vervullen. De heer F.H. Schermers is op 19 september met zijn gezin naar Lagos vertrokken, waar hij de functie van Technological Controller zal vervullen De volgende verloven zijn gepland: De heer W. Kool uit Lagos van 15 oktober tot 15 december, de heer F. Mulder uit Kaduna van 1 oktober tot 1 november en de heer H. Timmer uit Kaduna van 17 september tot 20 oktober. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26