ml W Afscheid L.P. Melchers Afscheid J. Baks Afscheid B.W. Siemens Mevrouw M.C. Bout IsHHIHH Den Bosch- Op 24 augustus werd de heer Melchers, verge zeld van zijn echtgenote, ontvangen door de heer Scheltema omdat de heer Melchers per 1 augustus jl. gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling na een dienstver band van meer dan 25 jaar. Tijdens de afscheidsreceptie in de Cambrinuskelder stelde de heer Römkens vast dat de heer Melchers -die eerst 18 jaar in de melkhandel heeft gewerkt- de overstap van melk naar bier nooit heeft betreurd. De heer Melchers heeft bij Heineken in diverse afdelingen met grote inzet zijn werk gedaan. Zo begon hij in de ziederij en kwam hij via de kwaliteitsdienst terecht in de bottelarij. Vooral in bottelarij I heeft hij alle voorko mende werkzaamheden verrichtwaarbij hij de laatste jaren de functie van verpakkingscontroleur uitoefende. Tot slot van zijn toespraak wenste de heer Römkens de heer Mel chers en zijn echtgenote het allerbeste voor de toekomst en overhandigde hij namens het personeel een gift onder cou vert. Hierna hadden alle belangstellenden de gelegenheid afscheid te nemen van de heer en mevrouw Melchers. Zoetermeer- De heer J. Baks nam op 31 augustus afscheid van de Gedistilleerd en Wijngroep in Zoetermeer. Gedu rende de langste periode van zijn 37 dienstjaren was de heer Baks werkzaam bij Wijnhandel Reuchlin te Rotterdam, die later door Heineken (G.W.N.) is overgenomen. Sedert de ingebruikname van de vestiging Zoetermeer was de heer Baks werkzaam in de functie van groepsleider plaatselijke administratie. Na de ontvangst door de heren Zellenrath, Van Elderen en Van Giessen werd de heer Baks, die verge zeld was van zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en klein kinderen, in de ontvangstruimte toegesproken. De heer Zellenrath bracht op markante wijze de veelzijdige loop baan van de heer Baks bij Reuchlin in herinnering. Namens de afdeling voerde hierna de heer Van Elderen het woord. Daarna kreeg de heer Baks het personeelscadeau (een T. V. en transistorradio) overhandigd. Als oud-Reuchlin-mede- werker sprak vervolgens de heer Stevens de heer Baks op humoristische wijze toe, waarbij een aantal geestige anek dotes de revue passeerde. Na het dankwoord van de heer Baks werd de receptie op geanimeerde wijze voortgezet. Leeuwarden- Op 26 augustus werd afscheid genomen van de heer B.W. Siemens, die na een dienstverband van bijna 30 jaar, gebruik maakt van de wachtgeldregeling. Tijdens de druk bezochte receptie werd de heer Siemens, die vergezeld was van zijn echtgenote en kinderen, eerst toegesproken door de heer Van den Berg. Deze liet diens loopbaan de revue passeren. Na zijn opleiding bij Heineken werd hij uit gezonden naar Soerabaya, Singapore en Nieuw-Zeeland. Na produktieleider in Amsterdam te zijn geweest, kwam de heer Siemens ruim 7 jaar geleden naar Leeuwarden waar hij nu zijn loopbaan als bedrijfsleider besluit. Als blijk van waardering kreeg hij een rugzak en enveloppe (allebei gevuld) aangebodenDe heer Bokma bracht namens D ,T. I dank over voor de prettige samenwerking en liet dit verge zeld gaan van een scheerapparaat. Namens de P.V. van Bokma sprak de heer Zwaagstra. Hij vermeldde dat bij een steekproef onder het personeel de heer Siemens bijzonder gewaardeerd wordtspeciaal om zij n belangstelling voor het persoonlijke wel en wee van de mensen met wie hij dagelijks te maken had. De aangeboden werkbank onderstreepte dit. Na het dankwoord van de heer Siemens maakten velen van de gelegenheid gebruik persoonlijk afscheid te nemen. Zoeterwoude- Op 1 september was het exact 25 jaar geleden dat mevrouw M.C. Bout in dienst trad bij Heineken. Ter gelegenheid hiervan werd zij, verge zeld door haar ouders, ontvangen door de heren Siertsema, Wijhenke, Plass en Janssens. Na de officiële ontvangst, waarbij de gouden broche werd opgespeld, vertrok het ge zelschap naar De Hooiberg. Op verzoek van mevrouw Bout werden geen toespraken gehouden, doch het overhandigen van het personeelscadeau liet de heer Plass vergezeld gaan van enkele woorden van dank en waardering. Mevrouw Bout nam hierna zelf het woord en bedankte op haar beurt met name alle naaste collega's met wie zij in de afgelopen periode had samengewerkt. Mede door deze collegialiteit is het mogelijk geweest haar taak als hoofd van de centrale sa laris administratie uit te oefenen en zij hoopte ook in de toe komst op deze wijze te kunnen blijven werken. Tevens zei de jubilaresse gehoopt te hebben dat niet eenieder op dit middaguur naar huis zou zijn, zoals op haar le Heineken- dag het geval was. Het tegendeel bleek, want uit alle vesti gingen waren vele collega's aanwezig om haar persoonlijk de hand te drukken. 8HHH88i8 85 IHH8H8HH88 tiliiillllilf 1 I 4 iw i u r i #9 ®m> 5 jT.V. r 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25