JHCHT OP SOUVENIRS DOOR ZONSVERDUISTERING NIEUWE BOTTELARIJ VOOR BRRLIMR IN ZRIRE flestypen te verkrijgen, namelijk in de 35 cl-fles (met normale kroonkurk) èn in de 0,7 liter-fles met een schroefdop. De grote fles is zeer succesvol omdat Heineken tot nu toe de enige is met dit lestype. Toen het in april 1975 verbo den werd reclame te maken voor bier had dit tot gevolg dat een goed distribu tiesysteem en een goede presentatie in de winkels nog belangrijker werden dan voorheen. De presentatie in de vinkels is immers de enige mogelijk heid om het publiek te attenderen op ons bier. Daarbij mag echter niet, zoals bij ons, gebruik gemaakt worden van tchapkaarten, posters of displaymate riaal. Opvallende krat Om die reden is de tot voor kort gebruikte krat voor de grote flessen Heineken bier vervangen door een nieuw model. De oude, oranje-gele, krat bood plaats aan 15 flessen van 0,7 liter. Eigenlijk was dit een displaykrat, die aan één zijde open was. Deze bleek echter niet zo te voldoen. Het grootste nadeel van die krat was evenwel dat op de krat zelf niet stond aangeduid welk bier de krat bevatte. De nieuwe krat nu is bestemd voor 12 flessen en heeft een 'normale' vormgeving. Dank zij de fel gele kleur en het Heineken logo op de buitenkant, valt de krat in de winkel onmiddellijk op. De verwachting is dat de presentatie van ons bier met behulp van deze krat zal bijdragen tot het suc ces van Heineken in Noorwegen. Een totale zonsverduistering vindt ongeveer eenmaal in de anderhalfjaar plaats. Een bepaald gebied op aarde maakt het echter slechts een keer in de circa 300 jaar mee dat het midden op de dag geheel in het duister wordt gehuld. Dit gebeurde onlangs in Indonesië, 207 jaar na de vorige zonsverduistering aldaar. P.T. Multi Bintang Indonesia haakte in In augustus werd bij BralimaS.A.R.L. n Kinshasa de nieuwe bottelarij in ge bruik genomen. De nieuwe bottellijn is gebouwd in een U-vorm en heeft een capaciteit van 36.000 flessen a 0.75 liter per uur. In vergelijking met de oude si tuatie waar de bottelarij bestond uit vier lijnen betekent dit een verdubbe ling van de capaciteit. Er zijn nu ook machines geïnstalleerd voor het uit- en inpakken van de kratten wat tot nu toe nog met de hand werd gedaan. Het bij zondere aan deze bottelarij is de trans portbaan van de kratten; deze loopt van het nieuwe gebouw door de oude bottelarij naar het magazijn. Hiervoor is een speciale brug ontworpen die over het eigen terrein loopt en de beide bottelarij-gebouwen met elkaar ver bindt. De oude bottelarij wordt mo menteel gereviseerd en zal daarna als "reserve bottelarij" dienst gaan doen. op deze gebeurtenis, die zich bijna nooit voordoet, en maakte er een toon beeld van vindingrijkheid op marke- ting-gebied van. Bierblikjes van Bir Bintang werden gedurende een bepaalde periode voorzien van een geheel andere decoratie. Deze had betrekking op de zonsverduistering. Zo kregen 40.000 dozen (ongeveer 1 miljoen blikjes) een opdruk met de juiste datum dat de zon volgens de Indonesische mythologie verzwolgen zou worden door de in-slechte reus Kala Rau, die slechts een enorm hoofd heeft en geen lichaam. Gelukkig is hij niet in staat de zon lang in zijn keel te houden, want daarvoor is zijn prooi veel te heet. Kala Rau moet zijn buit dan ook weldra weer prij s gevenwil hij niet ten onder gaan door de verschrik kelijke hitte. De reclame-afdeling van Bir Bintang in Indonesië riep via advertenties liefheb bers van dit bier op om Kala Rau te tonen hoe hij zijn oververhitte keel snel en afdoend kon koelen met het onvol prezen Bir Bintang. Souvenirs Een zonsverduistering is zo'n belang rijk evenement dat vele reizen worden georganiseerd naar het desbetreffende gebied. Het was dan ook een goed mar ketingplan om parasols, T-shirts en tas sen eveneens te voorzien van een toe passelijke tekst en deze tegen kostprijs te verkopen. Dat het grote aantal beroeps- en amateurastronomen, die uit de gehele wereld waren samenge stroomd om op de meest geschikte plek op Midden-Java de zonsverduistering te zien, sterk behoefte hadden aan parasols en grote interesse hadden voor de overige artikelen als souvenir, zal eenieder begrijpen. Enkele dagen voor de grote gebeurtenis was er dan ook geen zonsverduisteringsartikel meer te krijgen. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21