NIEUWE KRR1 VOOR GROTE BIERFLES IN SINORPORE SOUTH PRCIFIC BREIDT UIT ORRTIS OLRS Sinds maart 1975 wordt Heineken bie in Noorwegen onder licentie gebrou wen door Arendals Bryggeri in Aren dal. Thans behoort Arendals Brygger tot de bierdivisie van de Nora-groep Samen met Frydenlund/Ringnes Brou werijen heeft de groep circa 50% vai de Noorse biermarkt, die in 1982 onge veer 1,9 miljoen hectoliter bedroeg Daarin heeft Heineken een aandee van ±4%Arendal ligt tussen Kristian sand en Oslo aan de zuidkust van Noor wegen. Het zuidelijk deel van Noorwe gen is tevens het deel waar circa 70% van de bevolking woont. Daardoor, ei omdat distributiekosten in Noorwegei hoog zijn vanwege de zeer grote afstan den, concentreert de distributie vai Heineken zich in zuid-Noorwegen. Ii de verschillende streken zorgen lokal brouwerijen voor de distributie vai Heineken bier. Het belang van een goede presentatie Ons bier is op de Noorse markt in twee 'The great beer from Holland' was het thema van de promotie die onlangs in het Hilton hotel te Singapore werd gehouden. Gedurende de actie kregen de gasten die een glas Heineken bier in het restaurant of in een van de hotel bars bestelden, het bier niet alleer tegen een gereduceerde prijs, maai bovendien mochten zij het glas hou den. Om de gasten daarop te attende ren, waren diverse displays in het hote geplaatst. Na het verrichten van uitvoerige stu dies wordt deze maand gestart met de werkzaamheden om de derde brouwe rij van de met Heineken geassocieerde South Pacific Brewery Ltd. op Papoea Nieuw-Guinea te moderniseren. Deze brouwerij is in februari van dit jaar overgenomen van San Miguel. South Pacific (een dochter van Malayan Bre weries) had twee brouwerijen in Papoea Nieuw-Guinea: een in Port Moresby met een capaciteit van circa 130.000 hl per jaar en een in Lae met een capaciteit van 320.000 hl. Toen San Miguel zich -eveneens in Port Moreby- als derde brouwerij in het land vestig de, ontstond een felle concurrentie, hetgeen leidde tot overcapaciteit in Papoea Nieuw-Guinea. Herstructure ring van de biermarkt was noodzake lijk zodat een fusie tussen beide brou werijen het gevolg was. South Pacific zal de produktie van het biermerk San Miguel voortzetten. De heer B.A.A. Brandt is inmiddels naar Port Moreby vertrokken om als Executive Engineer leiding te geven aan de werkzaamhe den.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20