%imiiiiiii v Over wijn kun je blijven praten. In dit vierde en laatste artikel over Portugal als wijn- produktiegebied heb ik nog een paar verrassingen in petto. Wat te denken bijvoor beeld van een zoete warme wijn, zondoorgloeid als Moscatel de Setübal. Daarmee zijn we gekomen aan de monding van de rivier de Taag, die bij Lissabon breed vervloeit in de Atlantische Oceaan. PARLANT DU VIN HI IIHHHIHHH p.vt ,V U*.4* DOORJ. ZELLENRATH Lissabon, stad van schrille tegen stellingen. Havenstad met armoe dige wijken waarbovenuit grote bank gebouwen en hypermoderne luxueuze hotels torenen. De liftboy is een knul letje van hooguit veertien jaar. Hij ziet er precies uit als dat poppetje in de eta lage van vroeger dat met zijn stokje tegen de ruit tikte. In grijs uniform, compleet met de cap schuin op het hoofd, zorgt hij er voor, dat u op de gewenste etage terecht komt. Volko men overbodige functie zoals wijuit het rijke noorden, weten. Alleen in stand te houden als het niet veel kost. Op straat de schrille tegenstelling tus sen welstand en armoede. De muren volgekalkt met kreten, die overigens in elk land van gelijke strekking zijn. Er liggen enkele kleine wijnbouwge- bieden aan de kust, noordelijk en ten zuiden van de stad. Ze zijn waard om hier besproken te worden. De aldaar geproduceerde wijnen zijn van opmer kelijke kwaliteit. De aangeplante oppervlakte is echter te gering om ooit volumen van enig belang te kunnen opbrengen. Carcavelos Carcavelos, eens buiten de grenzen minstens zo bekend als Port, dreigt door de opdringende urbanisatie weg gedrukt te worden. Het is nu reeds moeilijk om een fles van deze al of niet zoete respectievelijk aperitief- of des sertwijn in handen te krijgen. Diege nen die een bittertje in de wijn niet weten te waarderen, zullen geen lief hebber worden van deze naar amande len riekende wijn. Hij lijkt veel op Amontillado sherry, zeggen sommi gen. De wijn is donkergeel van kleur: geel met veel rood. Colares Colares mogen we uniek noemen in menig opzicht. Hier staan de wijnstok ken naar het lijkt in zeezand (direct aan zee) overgeleverd aan de willekeur van de westewinden van over de Oce Een van de kelders waar Moscatel de Setübal ligt opgeslagen aan. Een rode wijn nog wel die hier zijn oorsprong vindt. Er ligt een dikke zandlaag op de zeeklei -chao rijo - genaamd, die wordt weggegraven om de wijnstokken te kunnen planten. Kuilen variërend van één tot maar liefst 8 a 9 meter zijn uitgediept om de Ramisco druiven in de kleilaag te kun nen planten. Dat graven is zeker niet ongevaarlijk en er moeten veiligheids maatregelen in acht worden genomen om bij instorten van de zandwand de graver snel te kunnen redden. Er zijn altijd drie gravers gelijktijdig bezig. De man op het laagste niveau werpt het 18 zand omhoog naar nummer twee ter wijl nummer drie met een speciaal werktuig het zand op de vlakte trekt. Er worden dunne stammen van onge veer drie meter lengte geplant, te ver gelijken met jonge aanplant in een park. Ze gaan zo'n 25 cm diep in de kleilaag om te wortelen. Ze worden schuin tegen de trechtervormige zand wand gelegd en gaan deze op de duur geheel bedekken. Aldus een verstevi ging vormend tegen het wegglijdende zand. De ranken die de wijnplanten vormen, worden telkens met zand bedekt en zo wordt als het ware een

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18