Afzien tijdens de Vierdaagse Bokma reisje voerde naarDrentne Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden vertrokken op 2 september ruim 80 deelnemers (personeelsleden en oud-medewerkers met introducés) uit Leeuwarden voor het traditionele reisje van de Bokma personeels vereniging. Met twee bussen ging het gezelschap eerst naar Roden voor koffie met gebak, waarna op het Donderboersveld een boeren-kaasmakerij werd bezocht. Hier zagen zij de boer/kaasmaker kaas van de verse rauwe melk van de koeien uit z'n eigen bedrijf in de doeken doen, terwijl in de toelichting het verschil tussen boerenkaas en fabriekskaas uit de doeken werd gedaan. Het bleef niet alleen bij kijken, er kon ook worden geproefd en gekocht. Velen maakten hiervan gebruik. De tocht voerde verder naar Klijndijk waar in een restaurant een voortreffelij ke Drentse koffietafel gereed stond. Op het middagprogramma stond een bezoek aan het veenmuseum 't Aole Compas" in zuid-oost Drenthe. Een rit met het veentreintje werd gevolgd door de bezichtiging van een als openluchtmuseum herbouwd Drents veendorp van circa 100 jaar geleden met plaggenhutten, school, kerk, bakkerij, café e.d. Dit was buitengewoon interessant en voor sommigen wellicht aanleiding hier nog eens terug te komen. Dwars door het Drentse land ging de reis terug naar Friesland. Hier besloot men in restaurant "De oude Schouw" te Akkrum de dag op de gebruikelijke wijze. Dit betekent: eerst een aperitief en daarna bij de vrolijke klanken van Johny de Fries een uitstekend diner. Dat velen na afloop van het diner nog de dansvloer opzochten, en het Bokma-lied uit volle borst meezongen, is tekenend voor de stemming die dit prima georganiseerde reisje kenmerkte. De Vierdaagse van Nijme gen is al weer enige tijd achter de rug. Omdat zich, evenals vorige jaren, weer een aantal Heineken mede werkers en medewerksters onder de deelnemers bevond, willen wij u enige foto's van deze Vierdaagse niet onthouden. De eerste twee foto's tonen de verzor gingsplaats in een garage in Grave. Zoals u ziet, was in deze provisorische behan delruimte alles voorhanden om de wandelaars die daaraan behoefte hadden, de juiste verzorging te bieden. In het geval van de heer J. Eland uit Den Bosch (foto 1) was dat bijvoorbeeld zeker nodig. Zijn ervaring was dat het de tweede dag -een van de zwaarste dagen, waarop 54 km diende te worden afgelegd- al niet meer zo best ging. Een blessure aan zij n scheenbeen noopte tot massage. Ondanks de pijn kwam de heer Eland die dag over de eindstreep. Ook op de derde dag ging het lopen de heer Eland moeilijk af, omdat de blessure steeds erger werd. Het been zette zelfs helemaal op. Dus weer massage om later toch nog over de Zevenheuvelenweg in Groesbeek te kunnen lopen. De laatste loodjes wogen uiteraard het zwaarst. De heer Eland prijst zich dan ook gelukkig dat de Heineken wandel groep ieder jaar op zo'n voortreffelijke verzorging kan rekenen. Want hoewel hij de laatste dag zo'n last had van zij n blessuredat hij niet meer met de groep mee kon lopen (en daardoor ook geen tijd had om te lun chen), heeft hij de moed zeker niet opgegeven. "We proberen het volgend jaar gewoon weer" is zijn devies. Met dit voorbeeld willen wij maar aangeven dat de hele groep, want ieder heeft natuurlijk zo z'n eigen moeilijke momenten gekend, de vele toejuichin gen bij de finish zeker heeft verdiend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15