Nieuwe tennisbanen in Zoeterwoude Zwarte Kip nieuw in de veren j Grote sproeiers maken het zand nat om het goed te verdichten opdat de funde ring van zand later niet zal verzakken. Het beeld van deze zandmassa bestaat inmiddels niet meer. Sinds deze maand is dit stuk grond omgetoverd tot een nieuw tenniscomplex voor de Heineken Tennisclub Zoeterwoude. Nadat men vóór de bouwvakantie startte met het uitgraven van het veld, ten westen van het voetbalveld op het Zoeter- woudse bedrijfsterrein, werden de drainage, de fundering en het gravel aangebracht. Het nieuwe tennisterrein heeft twee banen, zoals ook het geval was op het reeds bestaande tenniscomplex van de vereniging. Bij B W is toestemming aangevraagd voor het aanbrengen van verlichting. Als deze wordt verleend, zullen de leden van H.T.C.Z. (die zelf financieel zullen bijdragen aan de aanschaf van de verlichting) ook in de komende tijd op de nieuwe banen kunnen spelen, wanneer het overdag reeds vroeg donker wordt. Sinds kort komt Zwarte Kip Advocaat bij de G. W.N.- vestiging in Leeuwarden van de band. Zwarte Kip heeft echter niet alleen een nieuwe behuizing gevonden maar heeft ook een nieuwe uitmonstering van de advocaatfles gekregen. Het diepzwarte etiket met de welbekende zwarte kip op een advocaatgele onder grond en een oud-Hollands lettertype in goud opdruk, benadrukken extra de herkenbaarheid van het merk, de ambachtelijke kwaliteit en de historie, die terugvoert tot 1857. Boven dien is nu op het etiket de uniforme artikel codering vermeld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14