Vernieuwen "Binnen het Heineken geheel moeten en willen we onze financiële bijdrage leveren. Een probleem daarbij is dat de gedistilleerdmarkt niet meer groeit en wij dus moeten uitkijken naar andere mogelijkheden zoals produkt- vernieuwing. Daaraan werken we met een dynamische marketing-verkoop- groep die, nu de van oorsprong verschillende vestigingen in één geheel zij n samengebrachtvoortreffe lijk is gaan werken." Aan de export wordt in toenemende Wijn Goed gaat het met de 'W' in de G.W.N. De wijnmarkt groeit en het aandeel van de G.W.N. daarin stijgt sneller dan de totale groei. Het wijnhuis Reuchlin, sinds 1973 beho rend bij het Heineken concern, biedt een assortiment kwaliteitswijnen en schenkwijnen aan de horeca. Voor de verkoop hiervan is een aparte groep binnen de G.W.N. ingesteld. Welis waar maakt deze gebruik van dezelfde binnendienst als de gedistilleerd-sec tor, toch is het een apart element in het geheel. "De wijnhandel is een apart vak en daar moet de organisatie naar gericht zijn. De resultaten beginnen zich nu af te tekenen. Het gaat goed met Reuch lin." Ondanks de optimistische geluiden die er te beluisteren zijn, is de reali teitszin bij de G.W.N. groot. Er wordt geen noemenswaardige groei van de gedistilleerdmarkt voor de komende jaren voorzien. "Eigenlijk zitten we op een drempel", zegt de G.W.N.- directeur. "De komende drie tot vier jaar moeten uitwijzen of de commer ciële plannen die we nu hebben gestart, de gewenst bijdrage leveren voor de toekomst." mate aandacht besteed samen met een ander onderdeel in het concern: D.T.I. (Distilled Trading Internatio nal) te Londen. "In de jaren 16-11 was de Neder landse gedistilleerdmarkt zo n 100 miljoen liter groot. We voorzagen een groei van 6% per jaar. Onder andere door de eerder genoemde accijnsver hogingen is die groei er niet uitgeko men. De totale markt is zelfs gedaald want in 1982 bedroeg die 90 miljoen liter", betoogt.de heer Van der Zee. "Het kleine beetje groei dat er nu inzit dreigt verstoord te worden door een nieuwe accijnsverhoging. Dat kan ingrijpende gevolgen voor de bedrijfs tak hebben." De heer J. van der Zee kwam in 1973 in dienst bij Heineken. Hij werd toen aange steld als marketing manager bij Vrumona Voor die tijd werkte hij bij London Rubber Industries in Engeland waar hij zich bezighield met de marketing van de Europese activiteiten. In 1976 werd hij benoemd tot directeur van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. Van zichzelf zegt hij: "Ik ben het liefst bezig met de groei van een onderneming. Het werken bij een bedrijf dat het moeilijk heeft, met enthousiaste medewerkers proberen uit de problemen te komen, daar houd ik van."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13