Ondergrondse bouwwerkzaamheden in volle gang lenig in de tijd Ook Lieneke koos vooi In het kader van het project Watervoorziening Den Bosch was het noodzakelijk de onder het waterzuive ringsstation gelegen water buffers en de pompenkamer (van waaruit de verschil lende watersoorten als brouw-, spoel- en ketelvoe- dingwater naar de diverse afdelingen worden gedistri bueerd) uit te breiden. De bestaande waterbuffers blijven gehandhaafd maar zullen worden doorgekop- peld naar de nieuwe, die op circa 10 meter afstand worden geïnstalleerd. Hiertoe werd op 17 augustus door ir. C. Scheltema de eerste paal geslagen. Daar bij was tevens het project team aanwezig, dat gevormd wordt door de heren PHA. Gregoire, R.J.M. de Vaan en A.A.H.J. Steenbakkers. In totaal zijn inmiddels 106 betonnen palen geslagen, met een lengte van 12 meter. Op deze palen zal het gewicht rusten van de nieuwe ondergrondse betonnen bufferreservoirs met pompenkamer voor de diverse watersoorten van de Bossche brouwerijDe gezamenlijke inhoud van de waterbakken is circa 2.000 Bij tal van evenementen worden buffetten van ons concern geplaatst waar men een glas bier kan verkrijgen. De laatste ontwikkeling is de mobiele kelderbierwagendie rechtstreeks op een verkooppunt kan worden aangesloten. Iets dergelijks bestond ook 25 jaar geleden al blijkens een Vers van 't Vat uit 1958. In een blad uit dat jaar troffen we het volgende artikeltje aan over de South Pacific Brewery in Papoea Nieuw- Guinea. Op deze foto ziet u hoe de South Pacific brouwerij met een „bar op wielen" is uitgerust, waarmee zij op elke gewenste plaats met een koel glas bier gasten kan verwelkomen. m'. Bij de bouw is rekening gehouden met de mogelijk heid dat in de toekomst hierbovenop nog een waterzuiveringsstation kan worden gebouwd. Nadat vorige maand de vloer is gestort, volgen deze maand de wanden en het dak. Er wordt naar gestreefd dat met wederzijdse inspannin van de bouwers en van Heineken op 1 december a.s. de ondergrondse bouw is gerealiseerd. Zodra de bouw gereed is, zullen de leidingen en pompen in het gebouw worden geplaatst. Medio '84 zal de installatie in gebruik worden genomet Felicitaties van wethouder Bossink voor Lieneke Verhoeff. Achter de heer Bossink, Pepsi productmanager bij Vrumont, I D. R. Hooft Graafland. Regelmatig kunt u op de televisie de commercial 'Doe de Pepsi Proef' zien. Misschien heeft u zelf ook wel eens aan-deze smaaktest tussen Pepsi-Cola en haar grote concurrent meege daan. Het 'Doe de Pepsi Proef-team trekt namelijk door het hele land om het publiek uit te nodigen de twee cola's te proeven en aan te geven aan welke cola zij de voorkeur geeft. Dit gebeurt op een volstrekt eerlijke manier. De flesjes zijn in de winkel gekocht en worden op de voor cola ideale temperatuur van 4°C gehouden. Daarna moet de eigen smaak van de deelne mer beslissen. De oorsprong van deze test ligt in de Verenigde Staten, waar men in 1975 ontdekte dat Pepsi-Cola in een 'blinde' test aanzienlijk hoger scoorde dan het andere bekende colamerk. Zo ontstond de 'Pepsi Challenge'. Inmiddels hebben over de hele wereld meer dan 13 miljoen mensen meegedaan aan de Pepsi Proef. De resultaten leidden ertoe dat vorig jaar ook in ons land de smaaktest werd geïntroduceerd. In 1982 waren het ruim negentien duizend personen -meestal jongeren tussen de 13 en 24 jaar- die de Pepsi Proef deden. Dit jaar werd de mijlpaal van de 75.000e proeverij sinds de introductie van de Pepsi Proef bereikt. Dit gebeurde tijdens de 'Kam per Uit-dagen'. De geluk kige was de 14-jarige Lie neke Verhoeff uit Steen- wijk. Zij werd daarvoor uiteraard in de bloemetjes gezet. Een demonstratie van het Pepsi-Para-team gt f daarbij een extra feestelijk tintje aan de 75.000e uitvoi - ring van de Pepsi Proef. D< s te verheugender was het d; t Lieneke na haar smaakver gelijking aangaf Pepsi-Col lekkerder te vinden. Daar mee schaart zij zich onder d 1 55% van de proevers, die d voorkeur gaven aan Pepsi- Cola.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10