Heineken Bokbier krijgt nieuwe verpakking Proef met Amstel Bockbier fust Eind september, het begin van het "Bokbierseizoen"start in Amsterdam een proef met Amstel Bockbier op fust. Herhaaldelijk hadden Amster damse horeca-ondernemers het ver zoek gedaan om het Amstel Bockbier niet alleen in fles maar ook op fust op de markt te brengen. Heineken Neder land B.V. besloot, op proef, aan dit verzoek te voldoen en een honderdtal cafés, die van oudsher een grote Bock bier omzet hebben, zal aan de proef meewerken. Het Amstel Bockbier op fust wordt afgevuld in fusten van 30 liter. Deze zijn voorzien van een spe ciale aanduiding aan de bovenkant, zodat duidelijk zichbaar is dat de fus ten Bockbier bevatten. Speciaal reclame-materiaal zal de consument er attent op maken dat in het betreffende café nu ook zijn Bockbiertje uit de tap komt. In de winkel Natuurlijk zorgt deze nieuwe verpak king er ook voor dat Heineken Bok bier in de winkel meer opvalt. Er kan nu beter onderscheid worden gemaakt tussen pilsener en bokbier, de winke lier kan een in het oog springende pre sentatie maken zodat de sixpacks direct opvallen tussen de bekende gele kratjes. Een prettige bijkomstigheid voor de winkelier is dat deze verpak king minder werk met zich meebrengt, (geen retourflesjes), dus ook minder kostenDit jaar wordt Heineken Bok bier op de markt gebracht onder een nieuw thema: Hartverwarmend Hei neken Bokbier. Ondersteuning zal Heineken start dit jaar het traditionele bokbierseizoen met een nieuwe ver pakking. Vanaf het eind van deze maand zal Heineken Bokbier niet alleen verkrijgbaar zijn in de huidige 30 cl retourfles, maar tevens in een eenmalige groene 25 cl fles, verpakt in een handig draagkarton a zes flessen. Voor de eenmalige groene fles is geko zen om het exclusieve karakter van bokbier te benadrukken. Door gebruik van de eenmalige fles is de pre sentatie optimaal, terwijl het sixpack een praktische uitkomst betekent voor consumenten die meestal maar enkele "losse" flesjes tegelijk kopen. geschieden via radiocommercials en tijdschriften alsmede door middel van reclame-campagnes in dagbladen en nieuw opvallend winkelmateriaal.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9