HEINEKEN WORLD CIl» 1983 NIEUW INITIATIEF VOOll SURFERS Op initiatief van de International Windglider Class is dit j aar voor het eerst een officiële World Cup ingesteld bij het windsurfen: de Heineken World Cup 1983. Zoals uit de naam blijkt, is ons concern hoofdsponsor van deze cup. Een kwestie van precisie wanneer de kleurige zeilen keren rond de Heineken boei in Kiel. Na deze race ging onze landgenoot Stephan van den Berg aan de leiding van het klasse ment. Ook in Los Angeles imponeerde meervoudig wereldkampioen Van den Berg door bij de Pre-Olym pics als winnaar te eindigen. Het voordeel van een een goede of een slechte dag World Cup is dat na van de deelnemers. Dank een aantal wedstrij- zij een serie van vijf interna den, verdeeld over een sei- tionale wedstrijden wordt zoen, een reëel beeld kan aan het einde van het worden verkregen van de komend wedstrijdseizoen werkelijke krachtsverhou- bepaald wie zich de beste dingen tussen de surfers. surfer van 1983 in de Een eenmalige wedstrijd als Windgliderklasse mag noe- een Europees- of Wereld- men. (De Windglider is de kampioenschap levert toch plank waarmee volgend eigenlijk altijd een tijdelijk jaar bij Los Angeles ook de beeld op. Een momentop- Olympische surfwedstrij- name, beïnvloed door den gevaren zullen wor- weersomstandigheden en den.) Scoringssysteem schrijven nog een open Bij het verschijnen van dit vraag. Elke wedstrijd heeft nummer zijn voor de Hei- een bepaalde moeilijk- neken World Cup reeds de heidsfactor gekregen. Van volgende wedstrijden geva- de vijf series worden ten- ren: de Pre-Olympische slotte de drie beste resulta- week in het Franse Hyères ten van elke deelnemer in april, de Duitse Kieler gebruikt om het wereldklas- Woche in juni, het open sement op te stellen met Europees kampioenschap behulp van een speciaal ont- in Finland in juli en de Pre- wikkeld computer scorings- Olympics in Los Angeles systeem. (V.S.) in augustus. Nog één wedstrijd staat op het pro- Heineken kleuren gramma en wel het wereld- Een extra garantie dat de kampioenschap bij de Ber- beste regattasurfer en niet muda's van 30 oktober tot het beste surfmateriaal zal 14 november. Aan dit W.K. winnen, is de identieke zijn tevens de finales ge kop- wedstrijduitrusting. Iedere peld van de World Cup. deelnemer heeft dezelfde Wie kans maakt op het win- Windgliderplank en het nen van de Heineken World zelfde zeil - in de groen/ Cup is op dit moment van witte Heineken kleuren. Groen en wit zijn de kleuren van de zeilen, voor onze medewerk(st)ers ongetwij feld duidelijk herkenbaar als de Heineken kleuren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8