He,neke" £Ht-t, »gsr^ a»* yoü ,am> Holland 1968 werden twee miljoen dozen verkocht. Daarna ging het nog sneller. Import bier en met name de smaak van Heineken bleek zo goed aan te slaan, dat in 1971 al drie miljoen dozen werden verkocht. In 1976 twaalf miljoen en in 1979 zelfs 24 miljoen. Inmiddels werd Heineken niet alleen meer in flessen verkocht, maar ook in fust en blik. Totaal werd zo in 1982 bijna 2,5 miljoen hectoliter verkocht. Dat komt overeen met meer dan 29 miljoen dozen a 24 flessen. Kwaliteit Waaraan is nu dit succes van Heineken in de Verenigde Staten te danken? De eerste voorwaarde voor een succes is natuurlijk een goed produkt. Een goed produkt is zelfs onvoldoende; het moet een uitstekend pro dukt zijn. Heineken is zo'n produkt. In een bij dit artikel afgedukte brief van de heer Van Munching jr. zoon van Van Munching sr. en de huidige president van Van Munching Co. bedankt de heer Van Mun ching de heer Heineken en ons allen dan ook voor het leveren van die voortdurend uitstekende kwaliteit bier. Een tweede verklaring voor het succes van Heineken is de gelukkige omstandigheid dat de Amerikanen een goed kwaliteitsprodukt weten te waarderen. Vooral als het geïmporteerd wordt vanuit Europa. Een reden te meer om er met z'n allen voor te zorgen dat we de uitstekende kwaliteit van ons bier handhaven. De derde reden, en als de uitdrukking 'last but not least' ooit van toepassing is geweest, dan is het hier wel: de inspanningen van de heren Van Munching senior en junior en alle medewer kers van de Van Munching- organisatie. Het meest tekenend voor de voortref felijke prestatie die in Amerika is verricht, is de distributie. In vrijwel iedere stad en dorp in dit immense land is Heineken bier te koop. Op zijn beurt bedankt de heer Heineken dan ook de heer Van Munching en zijn medewerkers, zoals in Geachte heer Heineken, Het is met een groot gevoel van voldoening en plezier dat we de eerste vijftig jaar Heineken in Amerika vieren. Wij, van Van Munching Co., zijn er trots op dat we de constante kwaliteit van Heineken bier door dit hele land hebben kunnen uitdragen en dat we het naar de eerste plaats onder de importbieren in Amerika hebben kunnen dirigeren. Deze belangrijke mijlpaal hadden we niet kunnen bereiken zonder de voortdurende excellente kwaliteit van het produkt en de steun die u en uw bedrijf door deze jaren hebben gegeven. Wij waarderen de relatie tussen onze twee bedrijven hogelijk, evenals de persoonlijke banden die zijn ontstaan. Onze oprechte dank aan uenuw medewerkers voor alles wat u voor ons deed in de geest van een goede samenwerking. Wij heffen een glas Heineken bier aan deze kant van de Oceaan voor een dronk op de volgende vijftig jaar van wederzijdse samenwerking en op het voortdurende succes van het Nederlandse Heineken bier in de Verenigde Staten. Hoogachtend, Leo van Munching jr. de bij dit artikel afgedrukte brief te lezen is. Al met al is er dit jaar alle reden voor festiviteiten. In New York werd het jubi leum met een diner gevierd. Bij die gelegenheid kreeg de heer Van Munching jr. uit handen van mej. Charlene Heineken een schilderij van Jaap ter Haar, voorstellend alle facetten van Amster dam, aangeboden. Eind september komen de heer en mevrouw Van Munching, vergezeld van circa vijftig medewerkers, op uitnodi ging van Heineken naar Nederland. Hier wacht hen een uitgebreid en feestelijk programma, waarop wij in het volgende nummer van Vers van 't Vat terugkomen VAN MUNCHING C0 m UKK- N.Y. 10020 Au9Ust 70, ,983 HMnekeneBroMHe!neken P- 0- Box 28 8r B-V- ^rasterde Dear Mr. Heineken: - llïf ""et^^P'easu. thit and to hal °°"sfs'enc/of hJ ,have spread to/taer''«. We out ^V'lvorun* -a,... •■"■ei ica. ene number """"ery Wth- "eineken holland BEM E AMSTEL LIGHT BIER 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6