Wil? IIEEFT EEN LEUKE IIOBBY? iisll lliliiSiiliSiii -m ISHHSHj Uli De tekening bestaat uit 126 vakjes. De lettergrepen in 115 van deze vakjes vormen samen 23 woorden van vijf lettergrepen, die beginnen met de letters van het alfabet (behalve de q, x en y). Indien u deze 115 lettergrepen - met behulp van de omschrijvingen - doorstreept, blijven er nog elf lettergrepen over, die in de normale volgorde gelezen, een spreekwoord vormen. trek ge kend vo aan gie we ta laar tis ne kist oen griep der tig rig be bi ze spe Pi lis schrik tie twin na waar ger ver i ker heid pre een ke heid clo e is gel tie tie de re la de cy je beurs kop di de melk hon reld be sen pe di lands de po las con fles ne kun de den ka de sla P« len ko wor la nets va tel re gel ver len kam van on en rij ver al men pe reau han sis co me li en Ie tie we do cho a den ser ta ven kwaad heel me bu sen gen die cri ting mie tand uit ju In iedere Vers van 't Vat belichten wij van een van onze collega's een hobby, die of op grote schaal nog niet zo bekend is of waarin net even iets meer vrije tijd wordt gestoken dan normaal het geval is bij een liefhebberijDie mensen die zö'n hobby hebben, dat zij er leuke en interessante verhalen over kunnen vertellen, zoeken wijHeeft u een bijzondere liefhebberij op het gebied van sport, verzamelen, knutselen, kweken, fokken, muziek of andere zaken, of kent u een collega die dat heeft, geef dan de redac tie een tip. Wij nemen dan graag contact met u op. IHHHH|i. üiiiiiiiülfli iiiiiiiii i Of*- V.'.1 i ,v u J i M M t« H M i W.T. I I M« f CU CU A - door een koppel verbinden B - transactie met veel risico's aan de beurs C - behoudzucht; D - het bij brengen van documenten; E - voorlichtend woordenboek; F - oplichterij G - verschijnsel van griep, dat zich snel uitbreid H - belasting op het houden van honden; I - geloof aan het zedelijk ideaal; J - kistje om sieraden in te bewaren; K - ministeriële crisis; L - soldaat; M - cacaodrank met melk bereid; N - telwoord; O - onbezonnenheid; P - plaats waar een afdeling der politie zetelt; R - het behoorlijk vertegenwoordigen; S - handelaar in mensen; T - iemand die een tandartspraktij k uitoefent zonder een tandartsdiploma; U - geliefde; V - lappen pop om de vogels af te schrikken; W - persoon die op sportgebied de beste presta ties ter wereld heeft geleverd Z - ambtenaar die door de kantonrechter word aangewezen om de zegels te bewaren. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30