Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Personeel kreeg nieuwe werkgever na reorganisatie 4 Al 50 jaar wordt Heineken bier in de V.S. geïmporteerd 7 Bossche brouwerij bestaat 25jaar 8 Groen/witte zeilen bij Heineken World Cup 9 Het wordt weer tijd voor bokbier 10 Berichten uit de bedrijven met om Werkbezoek burgemeester Peper; 12 De basis voor Bokma j enever wordt gelegd in de Branderij in Zoetermeer 14 Energiebesparing bij de 16 J.M.Vieira uitZoeter- woude gaat een part ij t j e vechten niet uit de weg 18 Verenigingsactiviteiten 20 Buitenlands nieuws met: 1 abileum in Indonesië; Green Sands geïntroduceerd in Portugal; 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria met oplossing HET LEZEN WAARD In dit nummer van Vers van 't Vat veel aandacht voor de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. Aandacht die zich niet richt op de commerciële acti viteiten, maar meer ligt in de sfeer van de produktie. Energiecoördinator Van Leeuwen vervolgt zijn serie artikelen over de energiesituatie in de verschillende ves tigingen met een beschouwing over de G.W.N. op de pagina's 14 en 15. Verder wordt u meegenomen door de graanalcoholbranderij, de "parel" van de Zoetermeerse vestiging. Daar wordt sinds 1980 de graanalcohol gestookt die gebruikt wordt voor de Bokma jenever. Meekma Beerenburg; Meer aandacht voor DGM-produkten G.W.N. met wandelenfietsen en voetballen Oriënt Express decor voor reclamefoto's 22 Eén uit 6-duizend: W. Everse uit Zoeterwoude energiepuzzel; Wie heeft een leuke hobby? 34e jaargang nr. 7 September 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Uit Nederland geïmpor teerd Heineken bier is al 50 j aar in de VSte verkrij - gen. Een vrachtwagen die in New York rondrijdt om ons bier te distribuerenis dan ook een vertrouwd plaatje in het stadsbeeld. Bij de achterpagina: Jhr. P.R. Feith (in lichte jas) aan boord van de Staten dam. Op 11 april 1933, de dag na de opheffing van de 13 jaar durende 'droogleg ging, kwam met dit schip het eerste Heineken bier de V.S. binnen. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 10/83 dienen uiterlijk 21 oktober en voor 118415 november a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2