Een paardevakantie Plaardesport populair door heel Nederland Kampioenschap viel net niet in het water Ook voor de 5 Heineken paarden geldt dat na een jaar van hard werken een welverdiende vakantie op zijn plaats is. Ook dit jaar. En alhoewel we nooit te weten zullen komen of de paarden er naar toe leven zoals de mens dat doet, feit is wel, dat zij op de dag dat zij naar het vakantie-oord worden gebracht onrustig zijn. Het lijkt alsof zij aanvoelen dat ze weer 3 weken van hun vrijheid kunnen gaan genieten. Wellicht weten de oudere paardendie het al vaker hebben meegemaakt, het ook. 's Morgens worden namelijk wel zoals elke dag de boxen schoongemaakt door de koetsiers, maar daarna krijgen zij geen vers stro. Of zij merken het aan het feit, dat de smid 's morgens vroeg al present is om de ijzers te verwijderen en de hoeven te kappen. Dit moet op een speciale manier worden gedaan, want lopen in de wei vraagt andere voorzieningen aan de hoeven dan wanneer zij op ijzers staan voor het dagelijkse werk in de stad. Kortom: er vindt een aantal activiteiten plaats, die afwijken van de dagelijkse gang van zaken. Rond 10.00 uur rijdt de veewagen voor en worden de paarden ingeladen. Reisdoel: de grazige weiden van de heer Huybers in het plaatsje Zeevang in de buurt van Purmerend. Daar aangekomen begint het spektakel. Het eerste paard wordt uitgeladen en gunt zich nauwelijks de tijd om nog even stil te staan voor een foto waarop de koetsiers de paarden een goede vakantie toedrinken. En dan de wei in. Een paar bokkige sprongen om vervolgens met wapperende manen en de staart in de lucht door de wei te galoppe rengenietend van de vrij heidIn snel tempo volgen de andere paarden die vol ongeduld in de veewagen staan te wachten. Een schoonheid om te zien: de grote tuigpaarden die frank en vrijdan eens in galop en even later met lange drafpassen genieten van de eerste momenten van hun vakantie. Na een kwartier zijn zij uitgeraasd en staan ze rustig grazend bij elkaar. Het is hun van harte gegund dat zij drie weken vakantie hebben kunnen vieren voordat zij - uitgerust en goed gezond - inmiddels hun werk weer hebben hervat. Ruim een week voordat hij geplaagd door gekneusde ribben van de fiets moest stappen in de Tour de France, kwam Jan Raas nog zegevierend over de finish bij het Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor beroeps renners. Hoewel u het op de televisie nauwelijks gezien zult hebben, vanwege de nieuwe manier van 'reclame- loos'-filmen, was Amstel duidelijk aanwezig bij dit kampioenschap met een jurywagen, reclameborden, spandoeken en buffetten langs het parcours. De voorbereiding hiervoor was niet geheel zonder proble men verlopen. Sterker nog: bijna zouden de wedstrij den voor dames, amateurs en profs in het water gevallen zijn, als niet vele vrijwilligers (onder wie medewerkers van onze reclame service afdeling) urenlang hadden geholpen met het schoonmaken van het parcours na een wolkbreuk. Enorme stortbuien en rukwinden hadden het lieflijke Limburgse Geulle in minder dan een uur tijd veranderd in een plaats waar her en der boomtakken en verscheurde spandoeken lagen verspreid en waar de bewoners tot aan de kuiten in het water liepen. Dankzij de vele hulpvaardige handen die in sommige gevallen de gehele nacht hielpen met het verwij deren van water en meege- spoeld zand en grind, konden de wedstrijden de volgende dag toch doorgang vinden. Bekende grote paardesportevenementen waarbij Heineken jaarlijks als sponsor optreedt, zijn onder meer het C.H.I.O. te Rotterdam, het Bossche Indoor Brabant, Jumping Amsterdam en het Indoor Friesland in Leeuwarden. Maar vooral in de zomerse maanden zijn er tal van kleinere, plaatselijke concoursen, waarbij ons concern aan de organisatie haar medewer king verleentBijvoorbeeld in de vorm van een j urywa- gen, buffetten en aankondigingsspandoeken. Een van die vele wedstrijden vond onlangs plaats bij manege De Ganzenpoel in het Gelderse Westervoort. Daar streden ruiters en amazones om de eerste plaats terwijl de jury nauwlettend de verrichtingen van de combinaties gadesloeg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 29