HUWELIJK Den Bosch Mw. W.J.L. van Zoggel (interne dienstmet J.H. Steenbakkers Mw. F.H.L. v.d. Donk (bedrijfsbureau) met F. v.d. Steen Mw. H.F.J. Govers (kwaliteitsdienst) met J. Las R.M.J. de Werdt (legkelder) met mw. J. Koedoot Bunnik D. Busold (verpakken) met mw. R.M. Ruyssenaars Horecagebieden J.M. Bruyn (expeditie, Noord-Holland) met mw. Y.A. v.d. Kamp C. Boom (magazijn, Rotterdam) met mw. G.FL Coenen Mw. S.G. Schrijver (administratie, Noord- Holland) met E.M. Stigter Leeuwarden J. Lebbing (verpakken) met mw. Y. van Ruiven Zoetermeer Mw. M. Hoogenraad (receptie) met A.F.A.N. Vervaet A. van Essen (bewaking) met mw. J. Hogeveen Zoeterwoude M.J.M. Cornelissen (H.A.G.) metmw. L M. Devilee F. Bavelaar (interne dienst) met mw. H.P. Verkuyl I. Tuurenhout (magazijn intern transport) met mw. G.M. Dirx E.W.J. de Roode (kwaliteitsdienst) met mw. J.M. de Jong GEBOORTE Den Bosch Antonio, z.v. A. Gallego Munoz (bottelarij) Rianneke, d.v. R.F.M. Oerlemans (bottela rij) Priscilla, d.v. M.J. van Beers (gistkelder) Gijs, z.v., L.P.M. van Rooij (TD verpakken en opslag) Janneke, d.v. H.J.M. Willems (TD verpak ken en opslag) Bunnik Niels W., z.v. G.J.F.J. Woordes (mechani sche werkplaats) Rowena E., d.v. mw. M.E.T. de Groot-Spee (expeditie) Horecagebieden MarjolijnM.,d.v. W. Aanstoot (PZcommer cie bier) Sepkje, d.v. mw. G. Koopmans-Tuinstra verkoop, Groningen/Friesland/Drenthe) Arvid W.J.S., z.v. L.F. Hoogduin (expeditie, Den Haag) Barry, z.v. L.W.P. de Jong (expeditie, Rotter dam) DennisM.,z.v. G.M. Calkhoven (expeditie, Den Haag) Erwin W., z.v. W. de Roo (physieke distribu tie commercie bier, Den Bosch Naomi N.C., d.v. A. Onderwater (expeditie, Den Haag) Else M., d.v. H. Schreur (administratie, Gro ningen/ Friesland/Drenthe) Leeuwarden Hennie, d.v. mw. K.Z. v.d. Ziel-Boekhout bedrijfsbureau Zoeterwoude Yolanda, d.v. mw. O.J.M. van Velzen-Kas (plaatselijke administratie) Clemens, z.v. H. Louer (bouwbureau) Pricilla, d.v. N. Huisman (magazijn intern transport) Paulo J., z.v. C. Monteiro Lopes (bottelarij) Britt I., d.v. R.A.F. Velberg (storingsdienst) LionJ.,z.v. P.J.M. Zandvliet (storingsdienst) Omar, z.v. A. Taouil (bottelarij) Saliki, d.v. A. Ban Dahman (bottelarij) Hasan A., z.v. H. Eskidemirci (botelarij) GESLAAGD Amsterdam B.H. Alles (plaatselijke administratie) voor Interne cursus Boekhouden. S. Suratman (intern, marketingvoor Wiskunde, Havo-niveau. H.J. Vaneveld (laboratorium) voor H.B.O.- A, chemische afdeling. H.H. Ibelings (storingsdienst) voor Meet- en regeltechniek A. Mw. L. Kommers (interne dienst) voor Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf. Den Bosch G. J. A. den Ouden (TD verpakken en opslag) voor T.I.G. lassen gevorderden AVAL. H.H. Smit (TD brouwen en energie) voor de Cursus Digitale Elektronika (MTS). Voor het MAVO-diploma: W.M. van Gooi en L.C. Schoenmakers (beiden: legkelder) en B.A.M. Zegers (algemeen verpakken) Bunnik R.L. A. Tahey (financiën) voor Interne cursus Boekhoudenn. B.A. Stefanon (verkoop fris thuisverbruik) voor Commercieel Economische Praktijk. F. van Donselaar (storingsdienst) voor diploma Elektrotechniek. N.A. de Bruyn (verpakken) en G.M. Gottschalk (kantine) voor Brandwacht 2e klas, incl. persluchtmaskerdrager en hulpver lener. Horecagebieden P.J. Hofman (verkoop Groningen!Friesland/ Drenthe) voor Middle Management (ISW). A. v.d. Bosch (verkoop, Den Haag) voor Vakbekwaamheid voor het Restaurantbe drijf. L. van Gelder (verkoop, Den Haagvoor Vakbekwaamheid voor het Cafébedrijf. Rotterdam N. Schop (administratie, secretariaat horeca) voor Interne cursus Boekhouden. Zoetermeer C. de Jong en R. Betten (beiden: technische dienst) voor Booglassen voor gevorderden. F. van Gelder (technische dienst) voor Autogeen Lassen en snijden voor gevorder den. Mw. C. de Jong-Tazelaar (E.F.I.) voor Noteren en rapporteren. Zoeterwoude J.M. Dullaart (H.A.G.) voor S.2 Invoer- en Uitvoerverzorging. P.A. Harteveld (H.T.B.) voor Technisch Chemicus PBNA. J.P. A.M. v.d. Jagt (H.A. G.) voor S.2 Invoer en uitvoer Datatransmissie. A.H. Poldermans (H.A.G.) voor 1.1 Informatika. J. v.d. Steen (secretariaat) voor Conversatie Engels. R. Hazebroek en A.M. Nieuwenburg (beiden: H.A.G.) voor B. 1 Bestandsorganisa tie. Voor Interne Cursus Boekhouden: M.W.A.M. Diemen (H.A.G.), G.I. Keyde- niers (plaatselijke administratie), S. Nieuw- dam (centraalbetalings verkeer), C. Roos (bedrijfsbureau)-. Voor Interne Cursus spreekvaardigheid Engels N.I.O.W.: R.F. v.d. Bergh, C.G. de Blaazer, P.M. van Halderen, M.H.C. Heins, A.J. Lindeman, C. Seltenreich en A.A. Sevink (allen: H.A.G.). J.L. van Zon (extern transport) voor Marke ting Assistent. ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch M. Soto Gonzalez (bottelarij) J.T. Hernandez Sevilla (bottelarij) Mw. J.Y. Maas (brouwerijalgemeen) Horecagebieden Mw. G. Koopmans-Tuinstra (verkoop, GroningenFrieslandDrenthe) Mw. W.F.E. Neutelings (administratie, West- Brabant/Zeeland) R. van Bloemendal (Horeca Tap Service, Amsterdam/Utrecht) Zoetermeer Mw. E. Visser (logistiek planning) BUITENLAND Brasserie du Maroc MAROKKO De familie J. W.J. van der Eyk is op 31 juli definitief teruggekeerd uit Fez. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De dames Teule en Klerkx zijn op 19 juli met hun kinderen naar Nederland gekomen uit Moundou. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer H. de Sitter en echtgenote zijn met verlof gekomen op 25 juli. Zij zullen 4 oktober weer terugkeren naar Ibadan. De heer F. P. Slotema is op 1 augustus naar Lagos vertrokken. Hij zal daar de functie van Technological Controller Projects vervullen. Zijn gezin volgde hem op 15 augustus. Uit Lagos zijn met verlof de heren W. Kool en C. D. M. Koopmans. Hun verlofperiode duurt respectievelijk tot 7 en 17 oktober. Het verlof van de heer H. Otter uit Kaduna is gepland van 31 augustus tot 15 november. Brasserie de Brazzaville S.A. BRAZZAVILLE De familie E. W. Benne is op 15 juli met verlof gekomenHun verlof duurde tot 4 september. Bralima S.A.R.L. ZAIRE De familie J. H.J. van der Zande uit Ban- dundu is van 6 juli tot en met 12 september met verlof. Uit Kinshasa is de familie P. L. Vanderwalle van 18 juli tot 2 september met verlof geweest. Eveneens uit Kinshasa is de familie J.A.M. van Knippenberg met verlof. Zij zijn 28 juli aangekomen en keren 8 september terug. De familie H. G. Liebetrau is met verlof gegaan op 27 juli. Het verlof van de heer W. van Gansbeke is gepland van 4 september tot 14 november en het verlof van de heer F.J. Snieders uit Boma van 27 juli tot 27 september. Nocal S.A.R.L. ANGOLA Het verlof van de heer K. van der Brug uit Luanda is gepland van 1 september tot 1 oktober. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26