moedigin H.A.M. de Ruyter wint vakantie DeheerH.A.M. de Ruyter, bedienings vakman in de botte larij te Den Bosch, wachtte bij zijn terugkeer van vakan tie een prettige verrassing. Op29 juli hadir. L.A.Ch. Rottier namelijk in Bunnik de trekking voor de tweede kwartaalprijs verricht in de Ideeënbusactie, waarbij het lot de heer De Ruyter als winnaar aanwees. Het is niet zo verwonderlij k dat een Bossche inzending de prijs kreeg, want een groot percentage van de in totaal 136 ingezonden ideeën die voor de trekking in aanmer king kwamen omdat zij niet in eerste instantie afgewezen zijn, is afkomstig uit Den Bosch. Ook dit kwartaal bestaat de prijs uit een vakantie-arrangement in eigen land ter waarde van f 1.500,-en een bedrag van f 500,-aanzakgeld. Inde speciale ideeënbusactie resteren nu nog twee extra kwartaalprijzen. De trek king voor de eerstvolgende kwartaalprijs vindt plaats op 14 oktober voor die ideeën die ingezonden worden in de periode van 1 juli tot 1 oktober. De ideeën die van 1 oktober tot en met 31 december worden ingezon den dingen mee naar de laatste kwartaalprijs. Hier voor wordt op 13 j anuari 1984 de trekking van de lotnummers verricht Alle reden dus om in de komende maanden nog eens extra attent te zijn op mogelijke verbeteringen in het bedrijf en daarover een idee in te dienen bij de ideeënbuscommissie in uw vestiging. Wellicht bent u dan de volgende winnaar! Den Bosch R. A. Sweeb, bottelarij f200- L.J.vanBijnen,z/edm/ f160- P. van Hoorn/J. de Benis, bottelarij f 150,— A. van Hoogwaarden, bottelarij f 75 HW. van Esdonk/ABRoza, intern transportf 75,- Den Bosch H.J.M.vanLinschoten,bottelarij f50,- A.W.M. v.d. Broeke, TD verpakken en opslag., f50,- C.G.M. Adams, bottelarijf 50,— J. van Gisbergen/C. v.d. Wiel, R.A. Sweeb, bottelarij f50,- Bunnik G.J. v.d. Maat, verpakken f25,- H.P.P.tosemans, personeelszaken f25,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23