ombinatieteam Den Bosch daagt PZ Zoeterwoude uit tieineken wandeltocht Twee nummers geleden introduceerden wij de voetbalteams van Perso neelszaken Zoeterwoude en PZ Nederland aan u. Het nitiatief om een afdelings vereniging op te richten, is in het bedrijf goed aangesla gen, blijkens de vele uitnodi gingen die de teams hebben ontvangen. Een daarvan was afkomstig uit Den Bosch. Het voor deze gelegenheid gemengde PZ-team uit Zoeterwoude moest het in St. Michielsge stel opnemen tegen een gelegenheidselftal. Hierin waren onder meer produk- tie, administratie en com mercie vertegenwoordigd Hoewel uit het Bossche programma veel vertrouwen sprak over de uitslag van de wedstrijd ("na de wedstrijd zal aan de verliezende partij -Zoeterwoude-bleek dit vertrouwen op het veld toch niet zo groot. Na de aftrap door ir. C. Scheltema speelde het combinatieteam uit Den Bosch de eerste tien minuten namelijk met 12 man. Gelukkig was dit niet van invloed op de stand, die na de rust toch in het voor deel van de uitdagende partij opliep tot 2-0. Dit dank zij de doelpunten van Theo v.d. Ven en Kees van Vugt. Of PZ Zoeterwoude definitief zijn meerdere in Den Bosch moet erkennen, zal in het najaar blijken bij de revanche-wedstrijd. Op zaterdag 11 juni organiseerde de Heineken toerclub "Al- weerweg" voor de eerste maal een open wielertoertocht. Circa honderd toerfietsers meldden zich hiervoor aan. Onder hen ook onze oud-wereldkampioen en eerste Nederlandse Tour de France winnaar Jan Janssen. Hij werd vergezeld van zijn echtgenote, twee zoons en zijn eigen wielertoerclub uit Putte. Ook de eigen medewerkers waren goed vertegenwoordigd. Zo startten er onder meer 12 leden van de wielertoerclub van Drankenhandel Twello op het 120-kilometer parcours. Tevens fietsten diverse niet bij een toerclub aangesloten Hei neken medewerkers mee op de verschillende afstanden. Rond half vijf waren de meeste toerfietsers weer binnen om hun wel verdiende medaille in ontvangst te nemen. Daarna werd nog een uurtje gezellig in de herinnering na gefietst. Bij goed wandelweer ver schenen op zaterdag 2 j uli de eerste wandelaars reeds om even uur 's ochtends om ich in te laten schrijven oor de j aarlij kse Heineken Wandeltocht. Ditmaal verd de tocht georganiseerd vanuit het Heineken Ont- pannings Centrum in Den Bosch. Toen om circa elf uur de inschrijving werd geslo pen waren er in totaal 909 wandelaars op pad gegaan Dit betekende een stijging ten opzichte van vorig jaar met 140 deelnemers. Van iet totale aantal wandelaars namen er 517 deel aan de 30 km, 262 aan de 40 km en 130 aan de 50 km. Vermeldens waard is de deelname van de K.M.A. uit Breda met 107 militairen. Wederom is gebleken dat de Heineken Wandeltocht wordt gezien als een goede training voor de Vierdaagsen. Hoe 'onze' lopers het er tij dens de Vierdaagse in Nijmegen hebben afgebracht, leest u in het volgende nummer. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19