KAMPIOEN 1)001 Het zal niet velen gegeven zijn dat zij met ple der dat speciaal voor hen het volkslied wordt gespeeld. Joh an; heeft dit wel meegemaakt. Drie nationale titels het ft volgende maand W eré J. M. VI Wanneer volgende maand in Londen de Wereldkampioen schappen Full Contact Karate worden gehouden, is Johnny M. Vieira daarbij aanwezig om ons land te verte genwoordigen. Door zijn ogenschijn lijk tengere postuur zou je dat niet direct van hem denken. Hij vecht dan ook in de vlieggewichtklasse, nog lich ter dan de lichtgewichtklasse. In die klasse van Full Contact Karate, ook wel 'Amerikaans boksen' genoemd, is Johnny tweemaal Nederlands kam pioen geweest en heeft hij vorig jaar september ook de Europese titel ver overd. Wat is nu precies Full Contact Karate? Johnny: "Het is een uit Ame rika afkomstige sport, die erg eerlijk en vooral zeer populair is. Het is een vorm van boksen, waarbij ook mag worden geschopt met de voeten. Dat laatste moet zelfs. In één ronde van twee minuten bijvoorbeeld, moet je tien keer schoppen. In Nederland zijn ze daar overigens niet zo erg streng in, in Engeland en Duitsland -twee zeer sterke landen- wel". Allround Johnny weet waarover hij praat want in zijn vierjarige wedstrijdloopbaan heeft hij al in diverse landen gevoch ten. En uitnodigingen voor wedstrij den in Amerika, Japan of Thailand zijn binnen. Dat komt ook omdat Full Contact Karate niet de enige tak van boksen is die hij beoefent. Ook in het, van oorsprong Franse, Savate is hij Nationaal en Europees kampioen. Savate onderscheidt zich vooral van Full Contact op het punt waar men de ander mag raken. Was dat bij Full Contact alleen 'boven de gordel', bij Savate mag ook tegen het dij- en scheenbeen worden geschopt. Vast pakken is overigens bij beide verbo den. Goede leraar-goede leerling Daarnaast heeft Johnny Vieira nog Kickboksen ("gemeen") en Thaibok- sen ("erg hard") op zijn programma staan. "Dat doe ik omdat ik door ande ren allround wordt genoemd. Met name train ik me de laatste tijd speciaal ling". Die tijd in de avonduren benut hij goed. Viermaal per week traint hij bij zijn sportschool, Sportcentrum Omoord in Rotterdam, en drie keer per week gaat hij 'lopen' om zij n condi tie op peil te houden. Gezond leven "Normaal bestaat een gevecht in de A- klasse uit vijf ronden van elk twee minuten. Voor een titelgevecht zijn dat zeven ronden. Binnenkort moet ik er zelfs tien doenDaarvoor heb j e veel longcapaciteit nodig". Met gewichten wordt overigens niet getraind. Het komt niet zo zeer aan op kracht als wel op behendigheid. "Hoe sneller je bent, hoe beter". Een goede training baat uiteraard niet als het dagelijkse leefpa troon ongezond is. Voor Johnny gel den dan ook de regels: vroeg naar bed, niet roken en niet drinken en vooral: gezond eten. "Je moet voortdurend je gewicht in de gaten houden. De vlieg gewichtklasse gaat tot 59 kilo, voor de WK tot 57 kilo. Geeft de weegschaal vöör een wedstrijd een halve kilo teveel aan, dan ga je naar de volgende klasse". Om dat te voorkomen en ten behoeve van zijn conditie, houdt Johnny zich strikt aan alle regels om gezond te leven. "Het is niet zo zwaar als je weet dat je het voor jezelf doet niet voor een ander. Natuurlijk stop i wel eens met trainen. Maar na ee: tijdje mis ik het toch weer". Voorbereidingen Staat een wedstrijd voor de deur, ei dat is iedere maand het geval, da wordt er de twee weken daaraan voor afgaand iedere dag getraind. Tot slot i in het Thaiboksen." Ongetwijfeld zal dit goede vruchten afwerpen, als u weet dat Johnny slechts een half jaar aan Savate deed, voordat hij kam pioen werd. "Ik heb er ook wel aanleg voor", geeft hij toe, "maar het belang rijkste is dat je een goede leraar hebt. En die heb ik". Dagelijkse training Een goede leraar is uiteraard niet vol doende. Het gaat bovenal om doorzet tingsvermogen, een goede techniek en een topconditie. Om dat te bereiken, moet veel worden getraind. Om die reden werkt Johnny sinds een jaar in dagdienst bij de bedrijfskantine van onze Zoeterwoudse vestiging. Wel is hij invaller wanneer iemand geen nachtdienst kan lopen. "Daarvoor werkte ik 2'/z jaar bij colonne 5 in de bottelarij. Door de 3-ploegendienst had ik niet zoveel mogelijkheden te trainen en in wedstrijden uit te komen. Dus zocht ik werk bij een andere afde- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16